ScrollToTop

Aktualności

13-15.03.2024 r Woda, osady i korozja w instalacjach, kotłach i chłodniach w energetyce, ciepłownictwie i przemyśle. Wymagania w zakresie Legionelli .

 13-15.03.2024 Bukowina Tatrzańska lub/i 22-24.05.2024 Szklarska Poręba

 Warsztaty praktyczne w zakresie opracowywania instrukcji eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych oraz wybranych typów kotłów                                                                      

 

13-15.03  Bukowina Tatrzańska  lub 22-24.05.2024 Szklarska Poreba 

Szkolenie okresowe Społecznych Inspektorów Pracy i Członków Komisji ds. BHP 

 

28.02-01.03.2024 r.

Eksploatacja wybranych elementów układów hydrauliki siłowej – obsługa, diagnostyka uszkodzeń, zalecenia eksploatacyjne w utrzymaniu ruchu  

 

28.02-01.03.2024 r

 

Podstawy pneumatyki przemysłowej 

 

13-15.03.2024 r Bukowina Tatrzańska  lub 22 - 24.05.2024 Szklarska Poręba

 Szkolenie okresowe dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami

13-15.03.2024 r Bukowina Tatrzańska   Szkolenie okresowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników służby bhp i innych osób wykonujących zadania tej służby w ruchu podziemnych zakładów górniczych wydobywających rudy metali oraz kopaliny inne niż węgiel kamienny i rudy metali w zakresie bhp 

 

 

15-17.11.2023 r.  Bukowina Tatrzańska

 Czynniki chemiczne i biologiczne w środowisku pracy- bezpieczeństwo pracy z diizocyjanianami

13-15.03.2024 r.lub 22-24.05.2024 r  Bukowina Tatrzańska 

 

 Komisje Kwalifikacyjne URE w świetle zmian prawnych 2024

13-15.03.2024 r  

Budowa i eksploatacja urządzeń i sieci gazowych


13-15.03.2024 r. lub/i 22-24.03.2024 r 

Szkolenie okresowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników służby bhp i innych osób wykonujących zadania tej służby

 

13-15.03.2024 r. Bukowina Tatrzańska

 

Nowelizacja ustawy Prawo Budowlane - zmiany w zakresie procesu inwestycyjnego 2024 , Stacje ładowania - wymogi. Cyfrowa Książka Obiektu Budowlanego

13-15.03.2024 r Bukowina Tatrzańska

 

Praktyczna interpretacja przepisów prawa pracy po nowelizacji w 2023 roku oraz zmiany w prawie pracy i obszarach powiązanych w roku 2024