ScrollToTop

Aktualności

20-22.09.2023 r Nowoczesne techniki zagospodarowania ciepła odpadowego

 

 04- 06.11.2023 r Zakopane

 Warsztaty praktyczne w zakresie opracowywania instrukcji eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych oraz wybranych typów kotłów                                                                      

 

04-06.11.2023 r Zakopane

Szkolenie okresowe Społecznych Inspektorów Pracy i Członków Komisji ds. BHP 

 

18-20.10.2023 r.

Eksploatacja wybranych elementów układów hydrauliki siłowej – obsługa, diagnostyka uszkodzeń, zalecenia eksploatacyjne w utrzymaniu ruchu  

 

18-20.10.2023 r

 

Podstawy pneumatyki przemysłowej 

 

04-06.10.2023 r Zakopane Szkolenie okresowe dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami 

04-06.10.2023 r Ustroń  Szkolenie okresowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników służby bhp i innych osób wykonujących zadania tej służby w ruchu podziemnych zakładów górniczych wydobywających rudy metali oraz kopaliny inne niż węgiel kamienny i rudy metali w zakresie bhp 

 

 

15-17.11.2023 r.  Bukowina Tatrzańska

 Czynniki chemiczne i biologiczne w środowisku pracy- bezpieczeństwo pracy z diizocyjanianami

04-06.10.2023 r.

 

 Komisje Kwalifikacyjne URE w świetle zmian prawnych 2023

04-06.10.2023 r  Zarządzanie zespołem pracowników

04-06.10.2023 r. Ustroń 

Szkolenie okresowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników służby bhp i innych osób wykonujących zadania tej służby

 

15-14.11.2023 r. Bukowina Tatrzańska

 

 Zmiany w prawie budowlanym i elektronizacja procesu budowlanego

31.05-02.06.2023 r Ustroń

 

Bezpieczeństwo procesowe – Seveso III w praktyce