ScrollToTop

22-24.05.2024  Karpacz

Szkolenie okresowe Społecznych Inspektorów Pracy i Członków Komisji ds. BHP 

 

Zagadnienia:

 

Moduł I - Komisja ds. BHP:

 1. Skład Komisji BHP oraz podział .
 2. Powołanie członków Komisji ds. BHP
 3. Zasady oraz wytyczne działania i kontroli Komisji ds. BHP
 4. Działania prewencyjne Komisji ds. BHP

Moduł II – Zmiany w prawie pracy 2024 r.

 1.  Omówienie zmian do kodeksu pracy w zakresie pracy zdalnej
 2.  Kontrola trzeźwości pracowników/ i innych substancji w organizmie
 3.  Ochrona pracowników przed wypowiedzeniem umowy o pracę – omówienie zmian na podstawie nowelizacji Kodeksu pracy
 4.  Nowy obowiązek dotyczący uzasadniania wypowiedzenia umowy zawartej na czas określony – obowiązek informacyjny
 5.  Zmiany dotyczące umów o pracę na okres próbny
 6.  Prawo pracownika o wystąpienie o umowę bezterminową.
 7.  Swoboda podejmowania zatrudnienia – nowy zakaz dodatkowego zatrudnienia
 8.  Zwolnienie z powodu pilnych spraw rodzinnych – nowe uprawnienie dla pracowników.
 9.  Zmiany w urlopach rodzicielskich rodziców i opiekunów
 10. 9. Szkolenia – nowe zasady zapewniania szkoleń dla pracowników i sposoby zaliczania szkoleń do czasu pracy

Moduł III - omówienie uprawnień i zasad postępowania Społecznych Inspektorów Pracy,

 1. Podstawy prawne funkcjonowania SIP,
 2. Prawa i obowiązki SIP,
 3. Udział SIP w komisji BHP,
 4. Formułowanie zaleceń i uwag SIP,
 5. Współpraca SIP z PIP,
 6. Zagadnienia współpracy związków zawodowych ze społeczną inspekcją pracy.

Moduł IV - wypadki przy pracy oraz udział Społecznego Inspektora Pracy w postępowaniu powypadkowym.

 1. Postępowanie powypadkowe,
 2. Dokumentacja powypadkowa
 3. Udział SIP w dochodzeniu powypadkowym – jak skutecznie wykonać swoją rolę
 4. Działania profilaktyczne,
 5. Wypadki przy pracy w orzecznictwie sądowym

Moduł V – omówienie zasad bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia oraz metodyka kontroli zagadnień bhp,

 1. Kontrole i przeglądy stanowisk pracy,
 2. Identyfikacja zagrożeń i ocena ryzyka zawodowego w związku z występowaniem w środowisku pracy,
 3. Identyfikacja stanów nieprawidłowych oraz zasady postępowania przy ich eliminacji w środowisku pracy
 4. Bezpieczne warunki pracy, poprzez wyposażenie pracowników w odzież ochronną i stosowanie środków ochrony zbiorowej i indywidualnej

Moduł VI – Prace szczególnie niebezpieczne – wymagania prawne, dokumentacja, procedury postępowanie

 1. Prace szczególnie niebezpieczne definicja, rodzaje,
 2. Kwalifikacja prac szczególnie niebezpiecznych,
 3. Procedury przy realizacji prac szczególnie niebezpiecznych,
 4. Prace wykonywane przez firmy zewnętrzne,
 5. Ogólne zasady postępowania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
 6. Wymagania przy realizacji prac: prace na wysokości, prace ziemne i rozbiórkowe, prace spawalnicze, praca w zbiornikach i inne.

Moduł VII- Organizacja prac przy urządzeniach energetycznych- zmiany 

 1. Kwalifikacje w zakresie wykonywania prac przy urządzeniach technicznych  – zmiany  w prawie w tym  nowe kwalifikacje UDT do montażu połączeń kołnierzowych.   
 2. Prawo energetyczne – świadectwo kwalifikacyjne – omówienie wątpliwości interpretacyjnych                                                                                      
 3. Prace remontowe wykonywane w obrębie czynnych urządzeń – organizacja prac

 

Miejsce szkolenia:Mercury 


 Termin szkolenia: 

 

Trenerzy:

 

  • Inspektor pracy, od 2006 jako nadinspektor pracy kierujący Sekcją Prewencji Wypadkowej. Specjalista  w badaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy. Od początku pracy w PIP zajmuję się wypadkami. Posiada bogate doświadczenie przy weryfikacji dokumentacji bhp i dokumentacji powypadkowej, dochodzeniu, rozpoznawaniu przyczyn i okoliczności wypadków, praktyk z zakresu kontroli kart oceny ryzyka, kart wypadku. Autor licznych warsztatów i artykułów w zakresie wypadkowości. Wybitny wykładowca-praktyk w dziedzinie wypadków przy pracy, szkoleń z zakresu bhp oraz oceny ryzyka zawodowego.
  • Prawniczka, inspektor pracy, była wieloletnia Okręgowa Inspektor Pracy w Katowicach, była członkiem Komisji Dyscyplinarnej Państwowej Inspekcji Pracy. Brała udział w posiedzeniach Wojewódzkiej Komisji Zatrudnienia, była ekspert w Gabinecie Głównego Inspektora Pracy w Głównym Inspektoracie Pracy w Warszawie. Jest wykładowcą akademickim; wykłada m.in. na kierunku zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy oraz na kierunku prawo pracy i ubezpieczeń społecznych. Swoje wieloletnie doświadczenie zawodowe wykorzystuje doradzając przedsiębiorcom w zakresie prawa pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie Śląskim. Całe swoje życie zawodowe związała z Państwową Inspekcją Pracy – przechodząc wszystkie szczeble kariery zawodowej od inspektora pracy do szefa urzędu.

 

Cena szkolenia obejmuje

 • Dydaktykę ,
 • Wyżywienie,
 • Zakwaterowanie,
 • Indywidualne konsultacje,
 • Materiały szkoleniowe,

 

Wszystkich zainteresowanych prosimy o wypełnienie i przesłanie karty zgłoszenia na adres mailowy: biuro@cst.edu.pl

 

Bliższych informacji na temat szkolenia można uzyskać:

iwona.skrzypczak@cst.edu.pl nr tel. 510 – 268 – 403

edyta.koziol@csr.edu.pl  nr tel. 720 - 777- 355

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszej oferty