ScrollToTop

Aktualności

05-07.06.2024 r Woda, osady i korozja w instalacjach, kotłach i chłodniach w energetyce, ciepłownictwie i przemyśle. Wymagania w zakresie Legionelli .

 22-24.05.2024 Karpacz

 Warsztaty praktyczne w zakresie opracowywania instrukcji eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych oraz wybranych typów kotłów                                                                      

 

22-24.05.2024  Karpacz

Szkolenie okresowe Społecznych Inspektorów Pracy i Członków Komisji ds. BHP 

 

27-29.05.2024 r.

Eksploatacja wybranych elementów układów hydrauliki siłowej – obsługa, diagnostyka uszkodzeń, zalecenia eksploatacyjne w utrzymaniu ruchu  

 

27-29.05.2024 r

 

Podstawy pneumatyki przemysłowej 

 

22-24.05.2024 r Karpacz

 Szkolenie okresowe dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami

21-24.05.2024 r Karpacz  Szkolenie okresowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników służby bhp i innych osób wykonujących zadania tej służby w ruchu podziemnych zakładów górniczych wydobywających rudy metali oraz kopaliny inne niż węgiel kamienny i rudy metali w zakresie bhp 

 

 

22-24.05.2024 r.  Karpacz

 Czynniki chemiczne i biologiczne w środowisku pracy- bezpieczeństwo pracy z diizocyjanianami

22-24.05.2024 r. Karpacz

 

 Komisje Kwalifikacyjne URE w świetle zmian prawnych 2024

22-24.05.2024 r Karpacz  

Budowa i eksploatacja urządzeń i sieci gazowych


22-24.05.2024 r. Karpacz

Szkolenie okresowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników służby bhp i innych osób wykonujących zadania tej służby

 

22-24.05.2024 r. Karpacz

 

Nowelizacja ustawy Prawo Budowlane - zmiany w zakresie procesu inwestycyjnego 2024 , Stacje ładowania - wymogi. Cyfrowa Książka Obiektu Budowlanego

22-24.05.2024 r Karpacz

 

Praktyczna interpretacja przepisów prawa pracy po nowelizacji w 2023 roku oraz zmiany w prawie pracy i obszarach powiązanych w roku 2024