ScrollToTop

Usługi

Świadczymy usługi w zakresie:

Kompleksowej obsługi firm w zakresie bhp i ppoż. (Outsourcing)

Realizacji zadań nałożonych przez ustawodawcę na firmy w zakresie bhp

Przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego

Dokonanie analizy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy

Prowadzenia postępowań powypadkowych

Opracowywania instrukcji oraz procedur z zakresu BHP, PPOŻ

Kompleksowej obsługi firm w zakresie ochrony środowiska

Naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska

Prowadzenie dokumentacji związanej z gospodarką odpadami - karty przekazania opadów oraz karty ewidencji odpadów

Pozwolenia wodnoprawne

Pozwolenia na emisję

Sprawozdawczość

Dokumentacja z zakresu ochrony przeciwwybuchowej

Dokumentacja z zakresu bezpieczeństwa procesowego