ScrollToTop

27-29.05.2024 r.

Eksploatacja wybranych elementów układów hydrauliki siłowej – obsługa, diagnostyka uszkodzeń, zalecenia eksploatacyjne w utrzymaniu ruchu  

 

Zakres tematyczny szkolenia obejmuje min.: omówienie budowy i zasady działania wybranych stacjonarnych i mobilnych układów hydrostatycznych. Przykłady serwomechanizmów maszyn. Omówienie hydraulicznych układów energooszczędnych. Ćwiczenia praktyczne polegające na zestawieniu i uruchomieniu wybranych układów na specjalistycznych stanowiskach montażowych. Zajęcia praktyczne na stanowiskach laboratoryjnych obejmujące min. eksploatację przekładni hydrostatycznych i pomp wyporowych.

 

 

Program:

 

  1. Eksploatacja wybranych zaworów hydrauliki siłowej, główne parametry i charakterystyki eksploatacyjne, diagnostyka uszkodzeń:
  • Zaworów sterujących kierunkiem przepływu - rozdzielacze suwakowe, - zawory wzniosowe, - zawory zwrotne sterowalne (zamki hydrauliczne).
  • Zaworów sterujących ciśnieniem - zawory maksymalne (jedno i dwustopniowych), - zawory redukcyjne (jedno i dwustopniowych), - zawory odłączające.
  • Zaworów sterujących natężeniem przepływu - zawory dławiące, - dwudrogowe regulatory przepływu.
  1. Eksploatacja pomp wyporowych, wybrane parametry i charakterystyki eksploatacyjne, diagnostyka uszkodzeń:
  • pompy wielotłoczkowe,
  • pompy zębate,

  · pompy łopatkowe.

  1. Eksploatacja silników wyporowych, wybrane parametry eksploatacyjne i charakterystyki, diagnostyka uszkodzeń:
  • silniki wielotłoczkowe
  • silniki zębate
  1. Eksploatacja siłowników hydraulicznych, wybrane parametry eksploatacyjne, diagnostyka uszkodzeń.
  1. Eksploatacja i obsługa akumulatorów hydraulicznych, parametry pracy, diagnostyka poprawności działania.
  1. Zagadnienia czystości cieczy roboczej w układach hydraulik siłowej:
  • parametry chemiczne
  • klasy czystości
  • filtracja w układach hydraulicznych
  • termiczna eksploatacja cieczy – chłodnice
  1. Zajęcia praktyczne na stanowiskach laboratoryjnych:
  • eksploatacja przekładni hydrostatycznych działających w obiegu otwartym i zamkniętym cieczy.
  • Obsługa zbiorników cieczy roboczej.
  • Typowe nieszczelności w instalacjach hydraulicznych oraz sposoby ich usuwania.
  • Utrzymanie układów hydraulicznych w sprawności roboczej zalecenia eksploatacyjne, obsługa.
  • Przygotowanie układów hydraulicznych do pierwszego uruchomienia.
  • Analiza działania wybranych układów hydrauliki siłowej wg. wymogów zamawiającego: omówienie działania układów hydraulicznych wg. dostarczonych schematów i zaleceń eksploatacyjnych .

  Ćwiczenia praktyczne zostaną przeprowadzone w Laboratorium Napędu i Sterowania Hydrostatycznego
  na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH

 

Trener:

 

pracownik naukowo-dydaktycznym Katedry Automatyzacji Procesów na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Autor lub współautor ponad 50 artykułów i referatów naukowych obejmujących tematykę napędu hydrostatycznego, diagnostyki układów hydrostatycznych i procesów odlewania ciśnieniowego. Prowadzi zajęcia dla studentów II i III roku z przedmiotów „Napęd i sterowanie hydrostatyczne”, „Napędy maszyn” oraz wykłady z „Podstaw automatyki”. Zdobyte doświadczenie naukowe wykorzystuje w realizacji prac badawczych oraz na organizowanych kursach i szkoleniach z dziedziny napędu i sterowania hydrostatycznego.

 

Miejsce szkolenia:

 

1 dzień szkolenia:Hotel Krowodrza

2 dzień szkolenia:Laboratorium Napędu i Sterowania Hydrostatycznego 

 

Termin szkolenia:

 

 

Cena szkolenia obejmuje:

 

 • dydaktykę,
 • ćwiczenia praktyczne w laboratorium,
 • indywidualne konsultacje,
 • materiały szkoleniowe,
 • pełne wyżywienie,
 • certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji.
 • Zakwaterowanie 

 

Wszystkich zainteresowanych prosimy o wypełnienie i przesłanie karty zgłoszenia na adres mailowy: biuro@cst.edu.pl

 

 

Bliższych informacji na temat szkolenia można uzyskać:

 

iwona.skrzypczak@cst.edu.pl nr tel. 510 – 268 – 403

edyta.koziol@cst.edu.pl  nr tel. 720 - 777- 355

 

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszej oferty