ScrollToTop

22-24.05.2024 r. Karpacz

 

 Komisje Kwalifikacyjne URE w świetle zmian prawnych 2024

 

Zagadnienia:

 

Zasady prac komisji kwalifikacyjnych po zmianie ustawy Prawo Energetyczne w dniu 03.07.2021r. oraz rozporządzenia w sprawie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych. Zagadnienia:

Zmiany w zasadach prac komisji kwalifikacyjnych po zmianie ustawy Prawo Energetyczne.

1.1. Omówienie noweli ustawy Prawo energetyczne z dnia 03.07.2021r. wraz z ustawą przejściową w zakresie zmian dotyczących świadectw kwalifikacyjnych.

1.2. Omówienie zmian rozporządzenia w sprawie świadectw kwalifikacyjnych – z dnia 01.07.2022r. !!!!

1.3. Omówienie rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003r w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci ( Dz. U. nr 89 poz. 828 z 2003r.)2.Organizacja prac przy urządzeniach energetycznych .

2. Omówienie stanu prawnego wynikającego z rozporządzenia Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych – wejście w życie w dniu 26.10.2020r.

2.1. Wątpliwości interpretacyjne w zakresie organizacji prac wykonywanych przy urządzeniach energetycznych – odniesienie do rozporządzenia Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych

2.2. Zasady organizacji pracy organizacji prac przy urządzeniach energetycznych - omówienie ramowej instrukcji organizacji bezpiecznej pracy – przykład dokumentu

2.3. Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy na czas remontu, inwestycji i rozruchu urządzeń energetycznych – przykład dokument3. Eksploatacja urządzeń energetycznych.

3.Omówienie zasad eksploatacji urządzeń energetycznych w tym urządzeń budowy przeciwwybuchowej w odniesieniu do rozporządzenia Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych

3.1. Przykłady ramowych instrukcji eksploatacji urządzeń energetycznych – instrukcja ramowa eksploatacji stacji SN/nN, ramowa instrukcja eksploatacji kotła parowego 3.3. Omówienie warunków eksploatacji urządzeń energetycznych w strefach zagrożonych wybuchem.

 

Miejsce szkolenia: 

Termin szkolenia: 

 

Koszt szkolenia:

 

Trener:

Inspektor pracy, od 2006 jako nadinspektor pracy kierujący Sekcją Prewencji Wypadkowej. Specjalista w badaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy. Od początku pracy w PIP zajmuję się wypadkami. Posiada bogate doświadczenie przy weryfikacji dokumentacji bhp i dokumentacji powypadkowej, dochodzeniu, rozpoznawaniu przyczyn i okoliczności wypadków, praktyk z zakresu kontroli kart oceny ryzyka, kart wypadku. Autor licznych warsztatów i artykułów w zakresie wypadkowości. Wybitny wykładowca-praktyk w dziedzinie wypadków przy pracy, szkoleń z zakresu bhp oraz oceny ryzyka zawodowego.

Potrafi zaktywizować najtrudniejsze grupy szkoleniowe. Szkolenia realizowane z jego udziałem są wysoko oceniane nawet przez najbardziej wymagających uczestników.

Cena szkolenia obejmuje:

  • Dydaktykę ,
  • Indywidualne konsultacje z trenerem,
  • Materiały szkoleniowe,
  • Zakwaterowanie,
  • Wyżywienie,
  • Certyfikat.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o wypełnienie i przesłanie karty zgłoszenia na adres mailowy: biuro@cst.edu.pl

Bliższych informacji na temat szkolenia można uzyskać:

iwona.skrzypczak@cst.edu.pl nr tel. 510 – 268 – 403