ScrollToTop

09-11.05.2018 r.

 

Szkolenie okresowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników Służby bezpieczeństwa i higieny i innych osób wykonujących zadania tej Służby

Zagadnienia:

 • Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy oraz problemy związane z interpretacją przepisów.
 • Problemy ergonomii w kształtowaniu warunków pracy.
 • Metody identyfikacji, analizy i oceny zagrożeń oraz ocena ryzyka zawodowego.
 • Metody likwidacji lub ograniczenia oddziaływania na pracowników czynników szkodliwych dla zdrowia.
 • Nowoczesne rozwiązania techniczno-organizacyjne wpływające na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • Ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy
 • Analiza wybranych przyczyn wypadków przy pracy i związana z nimi profilaktyka
 • Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń
 • Nowoczesne metody prac Służby BHP
 • Nowoczesne metody szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
 • BHP przy eksploatacji urządzeń energetycznych – aktualny stan prac w sprawie zmian.
 • Strefy zagrożone wybuchem
 • Prace szczególnie niebezpieczne – przykłady praktycznych rozwiązań.
 • Środki ochrony indywidualnej szczegółowe wymagania
 • Zagadnienia technicznej ochrony pracy
 • Problemy ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska naturalnego

Miejsce szkolenia: Hotel Villa Verde **** https://www.villaverde.pl/

ul. Mrzygłodzka 273

Zawiercie

Koszt szkolenia:

1590,00 zł netto/osoba

(do pokoju 1 – osobowego dodatkowa dopłata 250 zł za 2 doby)

Trener:

 • Nadinspektor Państwowej Inspekcji Pracy, Koordynator Krajowy w PIP ds. Energetyki Zawodowej, Ekspert w dziedzinie eksploatacji instalacji elektrycznych i urządzeń technicznych w tym w atmosferach zagrożonych wybuchem. Od wielu lat zajmuje się tematyką zapewnienia bezpieczeństwa pracowników zatrudnionych na stanowiskach technicznych. Wybitny wykładowca-praktyk. Autor licznych publikacji w zakresie poprawy bezpieczeństwa pracy: Zeszyty Inspektora Pracy, Odpowiedzialność prowadzącego eksploatację za organizację pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych - wątpliwości interpretacyjne. Biegły sądowy.
 • Adwokat Krakowskiej Izby Adwokackiej, doktor nauk prawnych Uniwersytetu Jagiellońskiego, wykładowca współpracujący z Uniwersytetem Ekonomicznym, Wyższą Szkołą Europejską oraz Izbą Komorniczą w Krakowie. Prowadzi szkolenia z zakresu indywidualnego, zbiorowego i procesowego prawa pracy dla słuchaczy studiów podyplomowych oraz pracowników HR i członków związków zawodowych dużych firm

Cena szkolenia obejmuje:

 • Zakwaterowanie,
 • Dydaktykę ,
 • Indywidualne konsultacje,
 • Materiały szkoleniowe,
 • Pełne wyżywienie,
 • Certyfikat.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o wypełnienie i przesłanie karty zgłoszenia na adres mailowy: biuro@cst.edu.pl

Bliższych informacji na temat szkolenia można uzyskać:

iwona.skrzypczak@cst.edu.pl nr tel. 510 – 268 – 403

sylwia.slowik@cst.edu.pl nr tel. 665 - 846 - 745