ScrollToTop

08-11.10.2019 r.

 

Szkolenie okresowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników Służby bezpieczeństwa i higieny i innych osób wykonujących zadania tej Służby

Zagadnienia:

 • Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy oraz problemy związane z interpretacją przepisów.
 • Problemy ergonomii w kształtowaniu warunków pracy.
 • Metody identyfikacji, analizy i oceny zagrożeń oraz ocena ryzyka zawodowego.
 • Metody likwidacji lub ograniczenia oddziaływania na pracowników czynników szkodliwych dla zdrowia.
 • Nowoczesne rozwiązania techniczno-organizacyjne wpływające na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • Ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy
 • Analiza wybranych przyczyn wypadków przy pracy i związana z nimi profilaktyka
 • Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń
 • Nowoczesne metody prac Służby BHP
 • Nowoczesne metody szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
 • BHP przy eksploatacji urządzeń energetycznych – aktualny stan prac w sprawie zmian.
 • Strefy zagrożone wybuchem
 • Prace szczególnie niebezpieczne – przykłady praktycznych rozwiązań.
 • Środki ochrony indywidualnej szczegółowe wymagania
 • Zagadnienia technicznej ochrony pracy
 • Problemy ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska naturalnego

Miejsce szkolenia: Szklarska Poręba

 

Koszt szkolenia: 

(do pokoju 1 – osobowego dodatkowa dopłata 250 zł za 2 doby/nocleg przed szkoleniem dopłata 200 zł)

Trener:

 • Nadinspektor Państwowej Inspekcji Pracy, Koordynator Krajowy w PIP ds. Energetyki Zawodowej, Ekspert w dziedzinie eksploatacji instalacji elektrycznych i urządzeń technicznych w tym w atmosferach zagrożonych wybuchem. Od wielu lat zajmuje się tematyką zapewnienia bezpieczeństwa pracowników zatrudnionych na stanowiskach technicznych. Wybitny wykładowca-praktyk. Autor licznych publikacji w zakresie poprawy bezpieczeństwa pracy: Zeszyty Inspektora Pracy, Odpowiedzialność prowadzącego eksploatację za organizację pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych - wątpliwości interpretacyjne. Biegły sądowy.
 • Adwokat Krakowskiej Izby Adwokackiej, doktor nauk prawnych Uniwersytetu Jagiellońskiego, wykładowca współpracujący z Uniwersytetem Ekonomicznym, Wyższą Szkołą Europejską oraz Izbą Komorniczą w Krakowie. Prowadzi szkolenia z zakresu indywidualnego, zbiorowego i procesowego prawa pracy dla słuchaczy studiów podyplomowych oraz pracowników HR i członków związków zawodowych dużych firm
 • Trener i konsultant z zakresu kompleksowego podejścia do bezpieczeństwa pracy. Praktyk  w stosowaniu metod behawioralnych w celu eliminacji zagrożeń na stanowiskach pracy. Prowadzi warsztaty i szkolenia dla grup senior liderów, kadry kierowniczej, kierownictwa niższego szczebla oraz pracowników bezpośrednio narażonych na ryzyko. Posiada doświadczenie w prowadzeniu wdrożeń m.in. dla branż: Motoryzacyjnej, Materiałów Budowlanych, Kopalń, Przetwórstwa Spożywczego, Wodnokanalizacyjnej, Energetycznej, Elektronicznej, Produkcji Oświetlenia, Produkcji Szkła, Logistycznej oraz szeregu innych branż przetwórstwa przemysłowego.  Autor artykułów na temat prewencji wypadkowej, wykładowca podczas publicznych seminariów i konferencji naukowych  z zakresu Bezpieczeństwa Pracy. Członek Rady Nadzorczej Europejskiego Stowarzyszenia „Czyste Leczenie. Pracował m.in. dla międzynarodowej firmy doradczej w Stanach Zjednoczonych wspomagając organizacje w zakresie poprawy bezpieczeństwa pracy oraz tworzenia pożądanej kultury bezpieczeństwa jako manager ds. kluczowych klientów, konsultant

Cena szkolenia obejmuje:

 • Zakwaterowanie,
 • Dydaktykę ,
 • Indywidualne konsultacje,
 • Materiały szkoleniowe,
 • Pełne wyżywienie,
 • Certyfikat.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o wypełnienie i przesłanie karty zgłoszenia na adres mailowy: biuro@cst.edu.pl

Bliższych informacji na temat szkolenia można uzyskać:

iwona.skrzypczak@cst.edu.pl nr tel. 510 – 268 – 403

sylwia.slowik@cst.edu.pl nr tel. 665 - 846 - 745