ScrollToTop

Aktualności

29 - 31.05.2017 r. Ustroń

 

"Szkolenie okresowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy i innych osób wykonujących zadania tej służby"

29 - 31.05.2017 r. Ustroń

 

"Bezpieczeństwo przeciwwybuchowe w praktyce - Zmiany"

29 - 31.05.2017 r.

 

"Szkolenie okresowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami"

29 - 31.05.2017 r. Ustroń

 

„Szkolenie Zakładowych, Społecznych Inspektorów Pracy, członków Komisji ds. BHP i ich rola w kształtowaniu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w świetle zmian prawnych 2017”

29 - 31.05.2017 r. Ustroń

 

„Organizacja prac, eksploatacja urządzeń energetycznych i bezpieczeństwo w świetle zmian 2017”

19 – 21.04.2017r. Zakopane

 

„Szkolenie okresowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami”

19 - 21.04.2017 r. Zakopane

 

„Szkolenie okresowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy i innych osób wykonujących zadania tej służby”

19 - 21.04.2017r. Zakopane

 

„Awarie przemysłowe – nowe regulacje prawne Seveso III, praktyczne problemy”

21.03.2017r. Warszawa

 

„Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Zmiany 2017”

05 – 06.04.2017r. Uniejów

 

„Uprawnienia i Obowiązki Związków Zawodowych i Pracodawców – zmiany 2017 ”

07.02.2017 r. Warszawa

 

„Oceny oddziaływania w procesie inwestycyjnym z uwzględnieniem najnowszych zmian 2017”

06-08.03.2017 r. Zakopane

 

„Organizacja, eksploatacja i bezpieczeństwo prac przy urządzeniach elektroenergetycznych – zmiany 2017 Warsztat”

06-08.03.2017 r. Zakopane

 

„Szkolenie Zakładowych, Społecznych Inspektorów Pracy i ich rola w kształtowaniu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy”

06-08.03.2017 r. Zakopane

 

„Szkolenie okresowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników Służby bezpieczeństwa i higieny i innych osób wykonujących zadania tej Służby”

19-21.10.2016 r. Piwniczna-Zdrój

 

„Praktyczne problemy z funkcjonowaniem Dyrektywy Seveso III”