ScrollToTop

Aktualności

28.02-02.03.2018 r.

 

Zarządzanie bezpieczeństwem procesowym w praktyce

Warsztat doskonalący dla przedstawicieli zakładów dużego ryzyka, zwiększonego ryzyka i zakładów podprogowych.

28.02-02.03.2018 r.

 

Działalność komisji kwalifikacyjnych URE w świetle zmian prawnych 2018

28.02-02.03.2018 r.

 

Zmiany przepisów 2018 - nowe obowiązki przedsiębiorstw w zakresie organizacji prac oraz zasadach bezpiecznej eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych

Kolejne zmiany przepisów! Nowelizacja rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych oraz kontrowersyjne zmiany zasad potwierdzania świadectw kwalifikacyjnych w energetyce.

19-20.04.2018 r.

 

Prawo pracy dla menagera - kompedium wiedzy

23-24.11.2017 r. Zakopane

 

Okresowa ocena pracowników - niedoceniane narzędzie motywowania podwładnych

21- 23.03.2018 r. Zakopane

 

Zarządzanie zespołem, motywowanie, reagowanie na błędy

19-20.04.2018 r.

 

Minimalne/zasadnicze wymagania dla maszyn i urządzeń

18-20.10.2017r. Zakopane

 

„ Uprawnienia Związków Zawodowych, a obowiązki Pracodawców w 2017 r.”

04-06.10.2017 r. Zakopane

 

Szkolenie okresowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników Służby bezpieczeństwa i higieny i innych osób wykonujących zadania tej Służby

04-06.10.2017 r. Zakopane

 

"Szkolenie okresowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy i innych osób wykonujących zadania tej służby"

09 -11.05.2018 r.

 

"Bezpieczeństwo przeciwwybuchowe w praktyce - Zmiany"

04- 06.10.2017 r.

 

"Szkolenie okresowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami"

28.02-02.03.2018 r. Szaflary

 

 „Ogólnopolskie seminarium szkoleniowe Zakładowych Społecznych Inspektorów Pracy – zarządzanie bezpieczeństwem w przedsiębiorstwie – warsztaty SIP ”

Zagadnienia:

Moduł I – prawo pracy wraz z metodyką kontroli tych zagadnień przez Społecznego Inspektora Pracy –zmiany w Prawie Pracy 2017.

 1. Umowy o pracę, nowe zasady dotyczące umów cywilnoprawnych,
 2. Urlop macierzyński, rodzicielski, wychowawczy, ojcowskich
 3. Kontrole PIP po wprowadzeniu zmian w ustawie o minimalnym wynagrodzeniu za płacę, umowy o pracę przed dopuszczeniem pracownika do pracy – nowe przepisy, praktyczne aspekty stosowania nowych przepisów o umowach na czas określony, elektroniczne zwolnienia lekarskie.
 4. Praktyczne stosowanie zmian przepisów uelastycznienie czasu pracy, rozkład czasu pracy po nowelizacji

Moduł II - omówienie uprawnień i zasad postępowania Społecznych Inspektorów Pracy,

 1. Podstawy prawne funkcjonowania SIP,
 2. Prawa i obowiązki SIP,
 3. Udział SIP w komisji BHP,
 4. Formułowanie zaleceń i uwag SIP,
 5. Współpraca SIP z PIP,
 6. Zagadnienia współpracy związków zawodowych ze społeczną inspekcją pracy.

Moduł III - wypadki przy pracy oraz udział Społecznego Inspektora Pracy w postępowaniu powypadkowym.

 1. Postępowanie powypadkowe,
 2. Dokumentacja powypadkowa
 3. Udział SIP w dochodzeniu powypadkowym – jak skutecznie wykonać swoją rolę
 4. Działania profilaktyczne,
 5. Wypadki przy pracy w orzecznictwie sądowym

Moduł IV – omówienie zasad  bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia oraz metodyka kontroli zagadnień bhp,

 1. Kontrole i przeglądy stanowisk pracy,
 2. Identyfikacja zagrożeń i ocena ryzyka zawodowego w związku z występowaniem w środowisku pracy,
 3. Identyfikacja stanów nieprawidłowych oraz zasady postępowania przy ich eliminacji w środowisku pracy
 4. Bezpieczne warunki pracy, poprzez wyposażenie pracowników w odzież ochronną i stosowanie środków ochrony zbiorowej i indywidualnej

Moduł V - Organizacja prac przy urządzeniach energetycznych- kierunek zmian 2017

 1. Omówienie kierunku zmian Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28.03.2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych – aktualny stan prac   w zakresie zmian
 2. Kwalifikacje w zakresie wykonywania prac przy urządzeniach technicznych  – zmiany  w prawie w tym  nowe kwalifikacje UDT do montażu połączeń kołnierzowych.   
 3. Prawo energetyczne – świadectwo kwalifikacyjne – omówienie wątpliwości interpretacyjnych                                                                                      
 4. Prace remontowe wykonywane w obrębie czynnych urządzeń – organizacja prac

Moduł VI - Zasady profilaktyki przeciwwybuchowej.

Miejsce szkolenia: Borowy Dwór Biznes, Spa & Fun, ul. Cieplice 1 a 34-424 Szaflary/okolice Zakopanego.  www.borowydwor.pl

Koszt szkolenia:

1590,00 zł netto/osoba

(zakwaterowanie w pokojach 2 osobowych, do pokoju 1 osobowego dodatkowa dopłata w wysokości 250 zł netto  za 2 doby)

Trenerzy:

 • Inspektor Państwowej Inspekcji Pracy – Prawnik doświadczony trener zagadnień związanych z właściwym stosowaniem prawa pracy. Posiada doświadczenie w zakresie szkoleń i doradztwa dla małych, średnich i dużych przedsiębiorstw. Wykładowca na wielu szkoleniach.
 • Nadinspektor Państwowej Inspekcji Pracy,  Ekspert w dziedzinie eksploatacji instalacji elektrycznych i urządzeń technicznych w tym w atmosferach zagrożonych wybuchem.  Od wielu lat zajmuje się tematyką zapewnienia bezpieczeństwa pracowników zatrudnionych na stanowiskach technicznych. Wybitny wykładowca-praktyk. Autor licznych publikacji  w zakresie poprawy bezpieczeństwa pracy: Zeszyty Inspektora Pracy, Odpowiedzialność prowadzącego eksploatację za organizację pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych - wątpliwości interpretacyjne.
 • Wieloletni praktyk w dziedzinie analiz bezpieczeństwa oraz we wdrażaniu technicznych i organizacyjnych rozwiązań zabezpieczających przed wybuchem – specjalizuje się w zagrożeniach ze strony pyłów palnych, absolwent Wydziału Mechanicznego Politechniki Szczecińskiej, absolwent studiów podyplomowych „Bezpieczeństwo techniczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem” w Głównym Instytucie Górnictwa w Katowicach oraz „Zapobieganie pożarom i awariom” w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie, certyfikowany „Menadżer odpowiedzialny za sprawy bezpieczeństwa technicznego w przestrzeniach zagrożonych wybuchem (MEx)”, posiada też uprawnienia inspektora ochrony przeciwpożarowej, szkoleniowiec z zakresu bezpieczeństwa przeciwwybuchowego, autor publikacji w prasie fachowej oraz prelegent na wielu konferencjach specjalistycznych.

Cena szkolenia obejmuje:

 • Zakwaterowanie
 • Dydaktykę , indywidualne konsultacje
 • Materiały szkoleniowe
 • Pełne wyżywienie
 • Certyfikat Społecznego Inspektora Pracy

Wszystkich zainteresowanych prosimy o wypełnienie i przesłanie karty zgłoszenia na adres mailowy: biuro@cst.edu.pl

Bliższych informacji na temat szkolenia można uzyskać:

iwona.skrzypczak@cst.edu.pl   nr tel. 510 – 268 – 403

sylwia.slowik@cst.edu.pl   nr tel. 665 -  846 - 745

 

19 - 21.04.2017 r. Zakopane

 

„Szkolenie okresowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy i innych osób wykonujących zadania tej służby”

18-20.10.2017r. Zakopane

 

„Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Zmiany 2017”

04 – 06.10.2017r. Zakopane

 

„Uprawnienia i Obowiązki Związków Zawodowych i Pracodawców – zmiany 2017 ”