ScrollToTop

Aktualności

23-24.11.2017 r. Zakopane

 

Podstawy zarządzania projektami w organizacji

22-24.11.2017 r. Zakopane

 

System Zarządzania Bezpieczeństwem jako element składowy ogólnego systemu zarządzania zakładem ZDR, ZZR

Warsztat doskonalący dla przedstawicieli zakładów dużego ryzyka, zwiększonego ryzyka i zakładów podprogowych.

14-15.12.2017  Szczyrk

 

Budowa kultury bezpieczeństwa i audyty behawioralne dla kadry zarządzającej

Polskie i międzynarodowe doświadczenia oraz najwyższe światowe standardy w zarządzaniu kulturą bezpieczeństwa

04-06.10.2017 r. Zakopane

 

Działalność komisji kwalifikacyjnych URE w świetle zmian prawnych 2017

19.10.2017 r.

 

„Czas pracy – warsztat dla menagerów”

04-06.10.2017 r. Zakopane

 

Bezpieczna eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych i warunki zapobiegania poważnym awariom przemysłowym

Warsztat doskonalący dla przedstawicieli energetyki, zakładów dużego ryzyka, zwiększonego ryzyka i zakładów podprogowych wszystkich odpowiedzialnych za bezpieczeństwo.

Do obustronnego ustalenia

 

„Prawo pracy – aktualizacja przepisów”

23-24.11.2017 r. Zakopane

 

Okresowa ocena pracowników - niedoceniane narzędzie motywowania podwładnych

Do ustalenia

 

Minimalne/zasadnicze wymagania dla maszyn i urządzeń

23- 24.11.2017 r. Zakopane

 

Zarządzanie zespołem, motywowanie, reagowanie na błędy

23-24.11.2017 r. Zakopane

 

Minimalne/zasadnicze wymagania dla maszyn i urządzeń

18-20.10.2017r. Zakopane

 

„ Uprawnienia Związków Zawodowych, a obowiązki Pracodawców w 2017 r.”

29.11-01.12.2017 r.

 

Wymagania w zakresie eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych

Organizacja, eksploatacja i bezpieczeństwo prac przy urządzeniach elektroenergetycznych

04-06.10.2017 r. Zakopane

 

Szkolenie okresowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników Służby bezpieczeństwa i higieny i innych osób wykonujących zadania tej Służby

04.10.2017 r. Zakopane

 

„Działalność komisji kwalifikacyjnych URE w świetle zmian prawnych 2017”

04-06.10.2017 r. Zakopane

 

"Szkolenie okresowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy i innych osób wykonujących zadania tej służby"

14- 15.12.2017 r. Ustroń

 

"Bezpieczeństwo przeciwwybuchowe w praktyce - Zmiany"

04- 06.10.2017 r.

 

"Szkolenie okresowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami"

04- 06.10.2017 r. Zakopane

 

„Szkolenie Zakładowych, Społecznych Inspektorów Pracy, członków Komisji ds. BHP i ich rola w kształtowaniu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w świetle zmian prawnych 2017”

29.11- 01.12.2017 r.

 

„Wymagania w zakresie eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych zmiany 2017”

19 - 21.04.2017 r. Zakopane

 

„Szkolenie okresowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy i innych osób wykonujących zadania tej służby”

19 - 21.04.2017r. Zakopane

 

„Awarie przemysłowe – nowe regulacje prawne Seveso III, praktyczne problemy”

18-20.10.2017r. Zakopane

 

„Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Zmiany 2017”

04 – 06.10.2017r. Zakopane

 

„Uprawnienia i Obowiązki Związków Zawodowych i Pracodawców – zmiany 2017 ”

07.02.2017 r. Warszawa

 

„Oceny oddziaływania w procesie inwestycyjnym z uwzględnieniem najnowszych zmian 2017”

04-06.10.2017 r. Zakopane

 

„Działalność komisji kwalifikacyjnych URE w świetle zmian prawnych 2017”