ScrollToTop

Aktualności

 14-16.12.2016 r. Szczyrk Hotel Elbrus***

 

„Organizacja, eksploatacja i bezpieczeństwo prac przy urządzeniach energetycznych - zmiany 2016/2017"

19-21.10.2016 r. Piwniczna-Zdrój

 

„Praktyczne problemy z funkcjonowaniem Dyrektywy Seveso III”

09.12.2016 r. Warszawa

 

„Oceny oddziaływania w procesie inwestycyjnym z uwzględnieniem ostatnich zmian”

14- 16.12.2016 r. Szczyrk

„Zasady funkcjonowania i działalność Społecznej Inspekcji Pracy na rzecz poprawy warunków pracy”

14- 16.12.2016 r. Szczyrk

„Okresowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników służby bhp i innych osób wykonujących zadania tej służby”

14 - 16.12.2016 r. Szczyrk

„Okresowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami ”

12.12.2016 r. Sękocin Stary

„Gospodarka odpadami w przedsiębiorstwie – zmiany i najczęściej występujące problemy”