ScrollToTop

Aktualności

21-23.06.2023 r. Świadectwa  charakterystyki energetycznej budynków i audyty energetyczne w 2023 roku

   

21-23.06.2023 Ustroń Budowa, eksploatacja urządzeń energetycznych zasilanych paliwem gazowym 

 

 

 21 - 23.06.2023 r Ustroń

 Warsztaty praktyczne w zakresie opracowywania instrukcji eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych oraz wybranych typów kotłów                                                                      

 

24-26.05.2023 r Ustroń

Szkolenie okresowe Społecznych Inspektorów Pracy i Członków Komisji ds. BHP 

 

17-19.05.2023 r.

Eksploatacja wybranych elementów układów hydrauliki siłowej – obsługa, diagnostyka uszkodzeń, zalecenia eksploatacyjne w utrzymaniu ruchu  

 

17-19.05.2023 r

 

Podstawy pneumatyki przemysłowej 

 

24-26.05.2023 r Ustroń Szkolenie okresowe dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami w zakładach górniczych (odkrywkowych, otworowych)

23-26.05.2023 r Ustroń  Szkolenie okresowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników służby bhp i innych osób wykonujących zadania tej służby w ruchu podziemnych zakładów górniczych wydobywających rudy metali oraz kopaliny inne niż węgiel kamienny i rudy metali w zakresie bhp 

 

 

24-26.05.2023 r.  Ustroń

 Czynniki chemiczne i biologiczne w środowisku pracy

21-23.06.2023 r.

 

 Komisje Kwalifikacyjne URE w świetle zmian prawnych 2023

24-26.05.2023 r  Zarządzanie zespołem pracowników

24-26.05.2023 r. Ustroń 

Szkolenie okresowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników służby bhp i innych osób wykonujących zadania tej służby

 

31.05-02.06.2023 r. Ustroń

 

 Zmiany w prawie budowlanym i elektronizacja procesu budowlanego

31.05-02.06.2023 r Ustroń

 

Bezpieczeństwo procesowe – Seveso III w praktyce