ScrollToTop

Aktualności

 

 

 

09.03.2021 r.  online

 

      „Szkolenie zasady bezpiecznej organizacji prac urządzeń zasilanych paliwem gazowym "

 

18.03.2021 r.  online

 

     „Społecznych Inspektorów Pracy i Członków Komisji ds. BHP – najważniejsze zmiany 2020”

 

15 - 16.04.2021 r.

 

     „Gospodarka odpadami: wymagania, decyzje, ewidencja oraz sprawozdawczość - najnowsze zmiany”

 

17 - 19.03.2021 r.

 

     „Zarządzanie bezpieczeństwem w energetyce – najważniejsze zmiany 2019”

 

22-23.04.2021 r.

 

     „Układy hydrostatyczne maszyn i urządzeń”

 

22-23.04.2021 r.  

 

 „Praktyczne aspekty diagnostyki układów pneumatycznych – napęd i sterowanie"

 

18.03.2021 r.  online 

 

 Bezpieczeństwo i Organizacja prac przy urządzeniach energetycznych w świetle zmian prawnych 2020 "

 

18.03.2021 r. online

 

Organizacja prac przy urządzeniach energetycznych - działalności Komisji Kwalifikacyjnych URE w świetle zmian prawnych 2020 r.

26.11.2020 r. online aktualizacja programu - Przemysław Pogłódek

 

Prawo pracy w kontekście tarczy antykryzysowej.

25.03.2021 r. 

 

Okresowa ocena pracowników - niedoceniane narzędzie motywowania podwładnych

02-04.12.2020 r. online/wyjazdowo

 

„Prowadzenie postępowań wypadkowych z SIP, analiza przyczyn i nagłości zdarzeń, profilaktyka powypadkowa i orzecznictwo sądowe„

20.05.2021 r.

 

Minimalne/zasadnicze wymagania dla maszyn i urządzeń

25.02.2021 r. online

 

Negocjacje i rowiązywanie problemów między stroną społeczną, a pracodawcą.

17-19.03.2021 r.

 

Szkolenie okresowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników Służby bezpieczeństwa i higieny i innych osób wykonujących zadania tej Służby

20.02.2021 r.

 

"Bezpieczeństwo przeciwwybuchowe w praktyce - Zmiany"

02-04.12.2020 r.

 

Szkolenie okresowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników słuzby BHP i innych osób wykonujących zadania tej służby (zatwierdzony program OUG dla służby z zkładów górniczych)

 

 

Metodyka prowadzenia instruktażu stanowiskowego

20-21.05.2021 r online

 

„ Problematyka ZDR i ZZR oraz praktyczne warsztaty z ALOHY”