ScrollToTop

Aktualności

 17.11.2016 r. Tarnów Hotel Kantoria

 

„Gospodarka odpadami w przedsiębiorstwie – zmiany i najczęściej występujące problemy”

19-21.10.2016 r. Piwniczna-Zdrój

 

„Praktyczne problemy z funkcjonowaniem Dyrektywy Seveso III”

19.10.2016 r. Rzeszów

 Centrum Szkoleniowo Techniczne zaprasza Państwa na szkolenie:

„Oceny oddziaływania w procesie inwestycyjnym z uwzględnieniem ostatnich zmian”

14- 16.12.2016 r. Szczyrk

„Zasady funkcjonowania i działalność Społecznej Inspekcji Pracy na rzecz poprawy warunków pracy”

14- 16.12.2016 r. Szczyrk

„Okresowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników służby bhp i innych osób wykonujących zadania tej służby”

14 - 16.12.2016 r. Szczyrk

„Okresowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami ”

21.9.2016 r. Sękocin Stary

„Gospodarka odpadami w przedsiębiorstwie – zmiany i najczęściej występujące problemy”