ScrollToTop

Aktualności

 

 Centrum Szkoleniowo Techniczne zaprasza Państwa na szkolenie:

„Gospodarka odpadami w przedsiębiorstwie – zmiany i najczęściej występujące problemy”

5-7.10.2016 r. Piwniczna-Zdrój

Centrum Szkoleniowo Techniczne zaprasza Państwa na szkolenie:

„Praktyczne problemy z funkcjonowaniem Dyrektywy Seveso III”

19.10.2016 r. Rzeszów

 Centrum Szkoleniowo Techniczne zaprasza Państwa na szkolenie:

„Oceny oddziaływania w procesie inwestycyjnym z uwzględnieniem ostatnich zmian”

12- 14.10.2016 r. Szczyrk

„Zasady funkcjonowania i działalność Społecznej Inspekcji Pracy na rzecz poprawy warunków pracy”

5 - 7.10.2016 r. Piwniczna Zdrój

„Okresowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników służby bhp i innych osób wykonujących zadania tej służby”

5 - 7.10.2016 r. Piwniczna Zdrój

„Okresowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami ”

21.9.2016 r. Sękocin Stary

„Gospodarka odpadami w przedsiębiorstwie – zmiany i najczęściej występujące problemy”