ScrollToTop

Aktualności

07.02.2017 r. Warszawa

 

„Oceny oddziaływania w procesie inwestycyjnym z uwzględnieniem najnowszych zmian 2017”

06-08.03.2017 r. Zakopane

 

„Organizacja, eksploatacja i bezpieczeństwo prac przy urządzeniach elektroenergetycznych – zmiany 2017 Warsztat”

06-08.03.2017 r. Zakopane

 

„Szkolenie Zakładowych, Społecznych Inspektorów Pracy i ich rola w kształtowaniu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy”

06-08.03.2017 r. Zakopane

 

„Szkolenie okresowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników Służby bezpieczeństwa i higieny i innych osób wykonujących zadania tej Służby”

19-21.10.2016 r. Piwniczna-Zdrój

 

„Praktyczne problemy z funkcjonowaniem Dyrektywy Seveso III”