ScrollToTop

Aktualności

21-22.03.2019 r.

 

Układy hydrostatyczne maszyn i urządzeń

29-31.05.2019 r.

 

„Wymagania w zakresie eksploatacji urządzeń ciśnieniowych, zbiorników bezciśnieniowych i niskociśnieniowych oraz rurociągów technologicznych - wytyczne do transportu sprężonego gazu ziemnego”

21-22.03.2019 r.

 

„Napęd i eksploatacja układów pneumatycznych, sprężarek i układów przygotowania powietrza"

 

 27.02-01.03.2019 r.

 "Organizacja prac oraz eksploatacja urządzeń energetycznych - praktyczne aspekty w zakresie interpretacji prawa energetycznego oraz rozporządzenia w sprawie bhp przy urządzeniach energetycznych"

27-28.02.2019 r.

 

Działalność komisji kwalifikacyjnych URE w świetle zmian prawnych 2019

27.02.2019 r.

 

Prawo pracy dla menagera - kompedium wiedzy

13 - 14.12.2018 r. Zakopane

 

Okresowa ocena pracowników - niedoceniane narzędzie motywowania podwładnych

13- 14.12.2018 r. Zakopane

 

Zarządzanie zespołem, motywowanie, reagowanie na błędy

15-16.11.2018 r.

 

Minimalne/zasadnicze wymagania dla maszyn i urządzeń

10-12.12.2018 r. Ustroń

 

Negocjacje i rowiązywanie problemów między stroną społeczną, a pracodawcą.

27.02-01.03.2019 r.

 

Szkolenie okresowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników Służby bezpieczeństwa i higieny i innych osób wykonujących zadania tej Służby

29-31.05.2019 r.

 

"Bezpieczeństwo przeciwwybuchowe w praktyce - Zmiany"

27.02-01.03.2019 r.

 

Szkolenie okresowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami

20.11.2018 r.

 

Metodyka prowadzenia instruktażu stanowiskowego