ScrollToTop

Aktualności

04-06.10.2021 r Karpacz

  

Rola układów sterowania w bezpieczeństwie instalacji przemysłowych

 

 

  13-15.10.2021 Zakopane

Wymagania w zakresie prac przy eksploatacji urządzeń energetycznych oraz instalacji zasilanych paliwem gazowym

 

05-08.10.2021 r Karpacz

  

Bezpieczeństwo Funkcjonalne i BHP przy Urządzeniach Energetycznych w  Świetle  Wymagań Prawnych

 

06-08.10.2021 r                                                                                                     

 Bezpieczeństwo w strefach gazoniebezpiecznych w aspekcie działań ratowniczych         

 

17-19.11.2021 r Zakopane/online

 

 Doświadczenia eksploatacyjne i zasady bezpiecznej organizacji prac urządzeń zasilanych paliwem gazowym 

 

06-08.10.2021 r Karpacz

 

 Społecznych Inspektorów Pracy i Członków Komisji ds. BHP – najważniejsze zmiany 2021

 

21-24.09.2021 r Zakopane/Online

 

 Obowiązki przedsiębiorców z zakresu ochrony środowiska w świetle aktualnych wymagań prawnych

25.11.2021 r.

 

 Bezpieczeństwo pracy z węglem aktywowanym

 

 

15-17.09.2021 r.

 

  Układy hydrostatyczne maszyn i urządzeń

 

15-17.09.2021 r.  

 

 Praktyczne aspekty diagnostyki układów pneumatycznych – napęd i sterowanie

 

07/08.10.2021 r online

  

Najnowsze zmiany w wymaganiach prawnych dot. prac przy urządzeniach elektroenergetycznych 

 

06-08.10.2021 r

 

Organizacja prac przy urządzeniach energetycznych - działalności Komisji Kwalifikacyjnych URE w świetle zmian prawnych 2021 r.

05-08.10.2021 r

 

Bezpieczeństwo funkcjonalne i bhp przy urządzeniach energetycznych w świetle nowych wymagań prawnych

06-08.10.2021 r.  Karpacz

 

Praktyczne podejście do badania wypadków i sporządzania dokumentacji na podstawie analizy błędów w  dokumentacjach powypadkowych

20.10.2021 r.

 

Minimalne/zasadnicze wymagania dla maszyn i urządzeń

17-18.11.2021 r. 

 

Negocjacje i rowiązywanie problemów między stroną społeczną, a pracodawcą.

06-08.10.2021 r. Karpacz

 

Szkolenie okresowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników Służby bezpieczeństwa i higieny i innych osób wykonujących zadania tej Służby

23.09.2021 r. online

 

 Wymagania w zakresie bezpieczeństwa i eksploatacji urządzeń w strefach zagrożonych wybuchem 

 19.11.2021 r

 

Technologie wodorowe w przemyśle i energetyce

21-23.09.2021 r Bukowina Tatrzańska

 

Bezpieczeństwo procesowe, a Systemy ISO 9001:2015, 14001:2015 i 45001:2018