ScrollToTop

Aktualności

03-04.10.2019 r.

 

Układy hydrostatyczne maszyn i urządzeń

09-10.12.2019 r.

 

„Wymagania w zakresie eksploatacji urządzeń ciśnieniowych, zbiorników bezciśnieniowych i niskociśnieniowych oraz rurociągów technologicznych - wytyczne do transportu sprężonego gazu ziemnego”

03-04.10.2019 r.

 

„Napęd i eksploatacja układów pneumatycznych, sprężarek i układów przygotowania powietrza"

 

 09-11.10.2019 r.

 "Organizacja prac oraz eksploatacja urządzeń energetycznych - praktyczne aspekty w zakresie interpretacji prawa energetycznego oraz rozporządzenia w sprawie bhp przy urządzeniach energetycznych"

10-11.10.2019 r.

 

Działalność komisji kwalifikacyjnych URE w świetle zmian prawnych 2019

25.10.2019 r.

 

Prawo pracy dla menagera - kompedium wiedzy

14 - 15.11.2019 r. Zakopane

 

Okresowa ocena pracowników - niedoceniane narzędzie motywowania podwładnych

26- 27.09.2019 r. Zakopane

 

Zarządzanie zespołem, motywowanie, reagowanie na błędy

17-18.10.2019 r.

 

Minimalne/zasadnicze wymagania dla maszyn i urządzeń

13-15.11.2019 r. Ustroń

 

Negocjacje i rowiązywanie problemów między stroną społeczną, a pracodawcą.

08-11.10.2019 r.

 

Szkolenie okresowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników Służby bezpieczeństwa i higieny i innych osób wykonujących zadania tej Służby

09.07.2019 r.

 

"Bezpieczeństwo przeciwwybuchowe w praktyce - Zmiany"

09-11.10.2019 r.

 

Szkolenie okresowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami

15.11.2019 r.

 

Metodyka prowadzenia instruktażu stanowiskowego

19-21.10.2016 r. Piwniczna-Zdrój

 

„Praktyczne problemy z funkcjonowaniem Dyrektywy Seveso III”