ScrollToTop

Aktualności

11-13.12.2019 r

 

     Szkolenie „Prowadzenie postępowań wypadkowych z SIP, analiza przyczyn i nagłości zdarzeń, profilaktyka powypadkowa i orzecznictwo sądowe„

 

11-15.12.2019 r

 

      „Szkolenie okresowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami”

 

 

13-15.11.2019 r.

 

     „Społecznych Inspektorów Pracy i Członków Komisji ds. BHP – najważniejsze zmiany 2019”

 

12.09.2019 r.

 

     „Wpływ zmian prawnych na system odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych”

 

07 - 08.10.2019 r.

 

     „Gospodarka odpadami: wymagania, decyzje, ewidencja oraz sprawozdawczość - najnowsze zmiany”

 

08 - 11.10.2019 r.

 

     „Zarządzanie bezpieczeństwem w energetyce – najważniejsze zmiany 2019”

 

16-17.12.2019 r.

 

     „Układy hydrostatyczne maszyn i urządzeń”

 

09-10.12.2019 r.

 

„Wymagania w zakresie eksploatacji urządzeń ciśnieniowych, zbiorników bezciśnieniowych i niskociśnieniowych oraz rurociągów technologicznych - wytyczne do transportu sprężonego gazu ziemnego”

16-17.12.2019 r. Kraków Hotel Conrad

 

 „Praktyczne aspekty diagnostyki układów pneumatycznych – napęd i sterowanie"

 

11.12.2019 r. 

„Zmiany przepisów dotyczących organizacji prac oraz bezpiecznej eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych w 2019/2020 roku – problemy interpretacyjne”

 

13-15.11.2019 r.

 

Działalność komisji kwalifikacyjnych URE w świetle zmian prawnych 2019

25.10.2019 r.

 

Prawo pracy dla menagera - kompedium wiedzy

14 - 15.11.2019 r. Zakopane

 

Okresowa ocena pracowników - niedoceniane narzędzie motywowania podwładnych

09- 11.10.2019 r. Szklarska Poręba

 

„Prowadzenie postępowań wypadkowych z SIP, analiza przyczyn i nagłości zdarzeń, profilaktyka powypadkowa i orzecznictwo sądowe„

17-18.10.2019 r.

 

Minimalne/zasadnicze wymagania dla maszyn i urządzeń

13-15.11.2019 r. Ustroń

 

Negocjacje i rowiązywanie problemów między stroną społeczną, a pracodawcą.

08-11.10.2019 r.

 

Szkolenie okresowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników Służby bezpieczeństwa i higieny i innych osób wykonujących zadania tej Służby

09.07.2019 r.

 

"Bezpieczeństwo przeciwwybuchowe w praktyce - Zmiany"

09-11.10.2019 r.

 

Szkolenie okresowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami

15.11.2019 r.

 

Metodyka prowadzenia instruktażu stanowiskowego

19-21.10.2016 r. Piwniczna-Zdrój

 

„Praktyczne problemy z funkcjonowaniem Dyrektywy Seveso III”