ScrollToTop

Aktualności

06-08.04.2022 r 

  

Rola układów sterowania w bezpieczeństwie przemysłowych instalacji ciśnieniowych, kotłów parowych i maszyn - analiza HAZOP/ wymagania, ocena automatyki zabezpieczającej

 

 

  25-27.05.2022 r Krynica Zdrój

 

Zmiany Prawa Energetycznego 2022 Organizacja prac, bezpieczna eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych oraz instalacji zasilanych paliwem gazowym

 

25-27.05.2022 r Krynica Zdrój

  

Wymagania  w zakresie eksploatacji i bezpieczeństwa prac przy urządzeniach energetycznych  w świetle nowych wymagań prawnych

 

 22-24.06.2022 r                                                                                         

 Prawo Górnicze i Geologiczne       

 

25-27.05.2022 r Krynica Zdrój

 

 Społecznych Inspektorów Pracy i Członków Komisji ds. BHP 

 

21-24.09.2021 r Zakopane/Online

 

 Obowiązki przedsiębiorców z zakresu ochrony środowiska w świetle aktualnych wymagań prawnych

13.06.2022 r.

 

 Bezpieczeństwo pracy z węglem aktywowanym

 

 

23-25.03.2022 r.

 

Eksploatacja wybranych elementów układów hydrauliki siłowej – obsługa, diagnostyka uszkodzeń, zalecenia eksploatacyjne w utrzymaniu ruchu

 

18-20.05.2022 r

 

 Praktyczne aspekty diagnostyki układów pneumatycznych – napęd i sterowanie

 

24-26.05.2022 r

Komisje kwalifikacyjne - regulacje ustawy Prawo energetyczne

1-2.03.2022 r Poznań 

 

 Sieci polietylenowe

 

 

23-25.03.2022 r.  Zakopane

 

Praktyczne podejście do badania wypadków i sporządzania dokumentacji na podstawie analizy błędów w  dokumentacjach powypadkowych

6-7.04.2022 r.

Minimalne/zasadnicze wymagania dla maszyn i urządzeń

23-25.03.2022 r

 

Negocjacje i rowiązywanie problemów między stroną społeczną, a pracodawcą.

25-27.05.2022 r. Krynica Zdrój

Szkolenie okresowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników Służby bezpieczeństwa i higieny i innych osób wykonujących zadania tej Służby

 

6-8.04.2022 r. 

 

 Wymagania w zakresie bezpieczeństwa i eksploatacji urządzeń w strefach zagrożonych wybuchem

 19.11.2021 r

 

Technologie wodorowe w przemyśle i energetyce

21-23.09.2021 r Bukowina Tatrzańska

 

Bezpieczeństwo procesowe, a Systemy ISO 9001:2015, 14001:2015 i 45001:2018