ScrollToTop

Aktualności

19-21.04.2023 r. Kraków Pompy ciepła i wodór jako sposób na dekarbonizację

  

 

 

  08-10.03.2023 r Zakopane

 

Organizacja prac oraz eksploatacja urządzeń energetycznych praktyczne aspekty w zakresie interpretacji Prawa energetycznego, działalności Komisji Kwalifikacyjnych URE oraz rozporządzenia w sprawie bhp przy urządzeniach energetycznych

 

08-10.03.2023 r. Zakopane

 

 Sieci i urządzenia gazowe -  wymagania prawne w zakresie ochrony przeciwwybuchowej – aspekty praktyczne organizacji prac oraz eksploatacji urządzeń w strefach zagrożonych wybuchem 

 

 08 - 10.03.2023 r Zakopane

 

 Warsztaty praktyczne w zakresie opracowywania instrukcji eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych oraz wybranych typów kotłów                                                                      


22-24.03.2023 r Ustroń

 

Szkolenie okresowe Społecznych Inspektorów Pracy i Członków Komisji ds. BHP 

 

23-26.05.2023 r  

 

Zagrożenie wybuchem i klasyfikacja stref zagrożenia - warsztat wyznaczania stref

 

08-10.03.2023 r.

Cyberbezpieczeństwo - warsztaty

 

 

29-31.03.2023 r.

Eksploatacja wybranych elementów układów hydrauliki siłowej – obsługa, diagnostyka uszkodzeń, zalecenia eksploatacyjne w utrzymaniu ruchu  

 

29-31.03.2023 r

 

Podstawy pneumatyki przemysłowej 

 

22-24.03.2022 r Ustroń Szkolenie okresowe dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami w zakładach górniczych (odkrywkowych, otworowych)

29-31.03.2023 r Ustroń  Szkolenie okresowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników służby bhp i innych osób wykonujących zadania tej służby w ruchu podziemnych zakładów górniczych wydobywających rudy metali oraz kopaliny inne niż węgiel kamienny i rudy metali w zakresie bhp 

 

 

22-24.03.2023 r.  Ustroń

 

 Czynniki chemiczne i biologiczne w środowisku pracy

 

24-26.05.2023 r.

Minimalne/zasadnicze wymagania dla maszyn i urządzeń

22-24.03.2023 r Radykalne negocjacje

22-24.03.2023 r. Ustroń 

Szkolenie okresowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników służby bhp i innych osób wykonujących zadania tej służby

 

21-23.09.2022 r. Karpacz

 

 Wymagania w zakresie bezpieczeństwa i eksploatacji urządzeń w strefach zagrożonych wybuchem

 21-23.09.2022 r Kraków/online

 

Technologie wodorowe w przemyśle i energetyce

16-18.11.2022 r Bukowina Tatrzańska

 

Bezpieczeństwo procesowe