ScrollToTop

Aktualności

21-22.09.2022 r. Kraków

  

Pompy ciepła -  minimalizacji kosztów produkcji ciepła systemowego  oraz pary technologicznej w przemyśle  z wykorzystaniem technologii wielkoskalowych pomp ciepła

 

 

  04-06.10.2022 r Karpacz

 

Organizacja prac oraz eksploatacja urządzeń energetycznych praktyczne aspekty w zakresie interpretacji Prawa energetycznego oraz rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych

 

21-23.09.2022 r. Karpacz

 

 Wymagania prawne  w zakresie ochrony przeciwwybuchowej – aspekty praktyczne organizacji prac oraz eksploatacji urządzeń w strefach zagrożonych wybuchem - sieci i urządzenia gazowe 

 

 22.09.2022 r  online   Działalność Komisji Kwalifikacyjnych URE w świetle zmian prawnych 2022                                                                            


05 -07.10.2022 r Hotel Artus  Karpacz

 

 Społecznych Inspektorów Pracy i Członków Komisji ds. BHP 

 

21-23.09.2022 r Kraków

 

Pompy ciepła, wodór jako szansa na dekarbonizację 

13.06.2022 r.

 

 Bezpieczeństwo pracy z węglem aktywowanym

 

 

21-23.09.2022 r.

 

Eksploatacja wybranych elementów układów hydrauliki siłowej – obsługa, diagnostyka uszkodzeń, zalecenia eksploatacyjne w utrzymaniu ruchu

 

21-23.09.2022 r

 

 Praktyczne aspekty diagnostyki układów pneumatycznych – napęd i sterowanie

 

04-06.10.2022 r Karpacz

Komisje Kwalifikacyjne URE

 

Zasady prac komisji kwalifikacyjnych po zmianie ustawy Prawo Energetyczne w dniu 03.07.2021r. oraz rozporządzenia w sprawie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych.

20-21.10.2022 r Poznań 

 

 Sieci polietylenowe

 

 

05-07.10.2022 r.  Karpacz

 

Praktyczne podejście do badania wypadków i sporządzania dokumentacji na podstawie analizy błędów w  dokumentacjach powypadkowych

21-23.09.2022 r.

Minimalne/zasadnicze wymagania dla maszyn i urządzeń

04-05.10.2022 r

 

Negocjacje i rowiązywanie problemów między stroną społeczną, a pracodawcą

04-07.10.2022 r. Karpacz

Szkolenie okresowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników Służby bezpieczeństwa i higieny i innych osób wykonujących zadania tej Służby

 

21-23.09.2022 r. Karpacz

 

 Wymagania w zakresie bezpieczeństwa i eksploatacji urządzeń w strefach zagrożonych wybuchem

 21-23.09.2022 r Kraków/online

 

Technologie wodorowe w przemyśle i energetyce

16-18.11.2022 r Bukowina Tatrzańska

 

Bezpieczeństwo procesowe