ScrollToTop

Aktualności

06 - 08.06.2018 r r

 

„Napęd i Sterowanie Pneumatyczne”

06 - 08.06.2018 r

 

„Odbiór zadań inwestycyjnych i remontowych, rozruch i eksploatacja tłoczni gazu – bezpieczeństwo przeciwwybuchowe Atex ”

10 - 12.10.2018 r

 

Zarządzanie bezpieczeństwem w energetyce - zmiany przepisów 2018 - nowe obowiązki przedsiębiorstw w zakresie bezpiecznej organizacji i eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych

10-12.10.2018 r.

 

Działalność komisji kwalifikacyjnych URE w świetle zmian prawnych 2018

19-20.04.2018 r. Wadowice

 

Prawo pracy dla menagera - kompedium wiedzy

22 - 23.03.2018 r. Zakopane

 

Okresowa ocena pracowników - niedoceniane narzędzie motywowania podwładnych

07- 08.06.2018 r. Zakopane

 

Zarządzanie zespołem, motywowanie, reagowanie na błędy

11-13.04.2018 r.

 

Minimalne/zasadnicze wymagania dla maszyn i urządzeń

09-11.05.2018 r. Zawiercie

 

Negocjacje i rowiązywanie problemów między stroną społeczną, a pracodawcą.

09-11.05.2018 r.

 

Szkolenie okresowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników Służby bezpieczeństwa i higieny i innych osób wykonujących zadania tej Służby

09 -11.05.2018 r.

 

"Bezpieczeństwo przeciwwybuchowe w praktyce - Zmiany"

09-11.05.2018 r.

 

Szkolenie okresowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami

19 - 21.04.2017 r. Zakopane

 

„Szkolenie okresowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy i innych osób wykonujących zadania tej służby”

09-11.05.2018r. Kraków

 

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Zmiany