ScrollToTop

Aktualności

 

 

 

13-15.10.2021 r 

 

      „Doświadczenia eksploatacyjne i zasady bezpiecznej organizacji prac urządzeń zasilanych paliwem gazowym "

 

07-09.07.2021 r Zakopane

 

     „Społecznych Inspektorów Pracy i Członków Komisji ds. BHP – najważniejsze zmiany 2021”

 

27 -28.05.2021 r.

 

     „Gospodarka odpadami: wymagania, decyzje, ewidencja oraz sprawozdawczość - najnowsze zmiany”

 

28.05.2021 r.

 

     Bezpieczeństwo pracy z węglem aktywowanym

 

 

22-23.04.2021 r.

 

     „Układy hydrostatyczne maszyn i urządzeń”

 

22-23.04.2021 r.  

 

 „Praktyczne aspekty diagnostyki układów pneumatycznych – napęd i sterowanie"

 

09.07.2021 r Zakopane

  

Najnowsze zmiany w wymaganiach prawnych dot. prac przy urządzeniach elektroenergetycznych – kazusy praktycznew pytaniach i odpowiedziach

 

07-09.07.2021 r

 

Organizacja prac przy urządzeniach energetycznych - działalności Komisji Kwalifikacyjnych URE w świetle zmian prawnych 2021 r.

25.03.2021 r. 

 

Okresowa ocena pracowników - niedoceniane narzędzie motywowania podwładnych

20-21.05.2021 r. online

 

„Prowadzenie postępowań wypadkowych z SIP, analiza przyczyn i nagłości zdarzeń, profilaktyka powypadkowa i orzecznictwo sądowe„

20.05.2021 r.

 

Minimalne/zasadnicze wymagania dla maszyn i urządzeń

25.02.2021 r. online

 

Negocjacje i rowiązywanie problemów między stroną społeczną, a pracodawcą.

07-09.07.2021 r.

 

Szkolenie okresowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników Służby bezpieczeństwa i higieny i innych osób wykonujących zadania tej Służby

18.06.2021 r.

 

 Wymagania w zakresie bezpieczeństwa i eksploatacji urządzeń w strefach zagrożonych wybuchem 

 20.05.2021 r

 

Technologie wodorowe w przemyśle i energetyce

27.05.2021 r online

 

„ Bepieczeństwo procesowe w praktyce - ZDR, ZZR”