ScrollToTop

11-13.12.2019 r

 

     Szkolenie „Prowadzenie postępowań wypadkowych z SIP, analiza przyczyn i nagłości zdarzeń, profilaktyka powypadkowa i orzecznictwo sądowe„

 

Prowadzenie postępowań powypadkowych z SIP, eliminacja błędów w zakresie kwalifikacji zdarzeń oraz nowe wzory dokumentacji powypadkowej, orzecznictwo Sądu Najwyższego.

Wypadki przy pracy – nowe wzory dokumentów powypadkowych

 • Nowy wzór statystycznej karty wypadku przy pracy
 • Zmiana protokołu powypadkowego

Wypadki przy pracy – błędy i uchybienia służb bhp

PROGRAM:

 1. I.Wypadki przy pracy. W jakich sytuacjach możemy mówić o tym, że doszło do wypadku przy pracy? – definicje,  podstawy prawne, ustawa powypadkowa
 • przegląd modeli i metod badania wypadków przy pracy,
 • diagram drzewa przyczyn jako środek umożliwiający przedstawienie mentalnego obrazu wypadku,
 • pojęcie wypadku przy pracy,
 • pojęcie wypadku traktowanego na równi z wypadkiem przy pracy,
 • pojęcie zdarzenia potencjalnie wypadkowego,
 • podział wypadków według skutków (wypadek śmiertelny, wypadek ciężki, wypadek zbiorowy),
 • wypadki przy pracy i inne związane z zatrudnieniem w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego,
 • spożycie alkoholu, środków odurzających a wypadek przy pracy.
 1. II.Postępowanie powypadkowe krok po kroku – eliminacja najczęściej popełnianych błędów przez pracodawców i zespoły powypadkowe

Nadinspektor PIP na podstawie obowiązujących przepisów, oraz własnych doświadczeń związanych z analizą postępowań wypadkowych i orzecznictwa SN podpowie, jak postępować w sytuacjach kontrowersyjnych, które dopuszczają kilka wariantów możliwych rozwiązań.

– Powoływanie zespołu powypadkowego i etapy jego pracy – czynności wstępne, kto i kiedy składa wyjaśnienia, a kto udziela informacji, co powinien zawierać opis wypadku.

– Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy przez pracodawcę

 • zasady zgłaszania i rejestracji wypadków,
 • skład i czynności zespołu powypadkowego,
 • badanie miejsca wypadku, oględziny stanu technicznego maszyn i innych urządzeń technicznych, a także stanu urządzeń ochronnych,
 • jak rozmawiać z poszkodowanym w zależności od jego stanu i kiedy można przyjąć jego wyjaśnienia?
 • wyjaśnienia świadków wypadku w praktyce,
 • uprawnienia poszkodowanego w związku z postępowaniem powypadkowym,
 • sporządzanie protokołu powypadkowego – termin sporządzenia protokołu, podważanie zapisów w protokole, odrębne zdanie członka zespołu, błędy w zapisach protokołu powypadkowego,
 • wzorcowe protokoły, m.in.: z oględzin miejsca wypadku przy pracy, ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku,
 • środki profilaktyczne związane z wypadkami przy pracy – obowiązki pracodawcy,
 • rola SIP przy badaniu okoliczności wypadków,
 • uprawnienia inspektora pracy w zakresie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przez zakład pracy,
 • problemy z prawidłową kwalifikacją prawną wypadku
 • analiza wypadkowości w zakładzie pracy.
 1. III.Obowiązki pracodawcy i specjalisty BHP w zakresie postępowania powypadkowego – co trzeba uwzględnić w dokumentacji, żeby nie narazić się na zarzuty ze strony organów kontroli?
 • jak prawidłowo sporządzić protokół wypadku przy pracy?
 1. IV.Przyczyny wypadków przy pracy i zdarzeń potencjalnie wypadkowych
 • pojęcie zagrożenia wypadkowego,
 • teoria łańcucha zdarzeń,
 • czynniki niebezpieczne, szkodliwe lub uciążliwe które mogą doprowadzić do wypadku,
 • etapy, na których najczęściej popełnia się błędy powodujące zagrożenia,

– Jak prawidłowo wykorzystać dane o wypadkach przy pracy do sporządzania kompletnych raportów o stanie bhp w przedsiębiorstwie i analizy wypadkowości?

 

 1. V.Badanie wypadków przez Inspektorów Pracy
 • procedury postępowania organów PIP przy ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy zgłoszonych przez pracodawców,
 • zakres przedmiotowy protokołu z kontroli przeprowadzonej w związku z badaniem przez inspektora pracy okoliczności i przyczyn wypadku,
 • stosowanie środków prawnych przez Inspektora Pracy, gdy pracodawca nie uznał zdarzenia za wypadek przy pracy, błędnie ustalił okoliczności i przyczyny wypadku,
 • powiadamianie innych organów o wypadku (dozór techniczny, prokuratura itp.).
 • warunki do podniesienia składki ZUS w części wypadkowej.
 1. VI.Bezpieczeństwo prac przy eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych , utrzymanie ruchu przy urządzeniach elektroenergetycznych – jak przygotować się do zmian w przepisach 2019 r.
 • zasady bezpiecznej eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych
 • prawo energetyczne – świadectwo kwalifikacyjne – omówienie wątpliwości interpretacyjnych  w zakresie: terminów ważności świadectw kwalifikacyjnych, uznawania świadectw kwalifikacyjnych obcokrajowców wykonujących prace eksploatacyjne na terenie Polski, omówienie zmian prawa w zakresie świadectw kwalifikacyjnych w energetyce 2019.
 • prace remontowe wykonywane w obrębie czynnych urządzeń – organizacja prac – przykłady praktyczne w tym omówienie kiedy wykonywane prace są eksploatacyjne przy urządzeniach energetycznych , a kiedy budowlane
 • wypadki przy pracy związane z prowadzeniem eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych
 1. VII.Ćwiczenia

Uczestnicy na podstawie przygotowanego przez wykładowcę materiału dokonają identyfikacji i klasyfikacji zdarzeń, identyfikacji i klasyfikacji zagrożeń wypadkowych, sporządzenia dokumentacji powypadkowej na podstawie opisów zdarzeń przygotowanych przez wykładowcę

Miejsce szkolenia: Hotel 

 Zakopane

Termin szkolenia: 11 - 13.12.2019 r.

Koszt szkolenia:

Cena szkolenia obejmuje:

 • zakwaterowanie
 • dydaktykę,
 • indywidualne konsultacje,
 • materiały szkoleniowe,
 • pełne wyżywienie,
 • certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji.

Trenerzy:

 • Inspektor pracy, od 2006 jako nadinspektor pracy kierujący Sekcją Prewencji Wypadkowej. Specjalista w badaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy. Od początku pracy w PIP zajmuję się wypadkami. Posiada bogate doświadczenie przy weryfikacji dokumentacji bhp  i dokumentacji powypadkowej, dochodzeniu, rozpoznawaniu przyczyn i okoliczności wypadków, praktyk z zakresu kontroli kart oceny ryzyka, kart wypadku. Autor licznych warsztatów i artykułów w zakresie wypadkowości. Wybitny wykładowca-praktyk w dziedzinie wypadków przy pracy, szkoleń z zakresu bhp oraz oceny ryzyka zawodowego.
 • Kierownik działu BHP.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o wypełnienie i przesłanie karty zgłoszenia na adres mailowy: biuro@cst.edu.pl

Bliższych informacji na temat szkolenia można uzyskać:

iwona.skrzypczak@cst.edu.pl nr tel. 510 – 268 – 403

edyta.koziol@cst.edu.pl nr tel. 720 - 777- 355

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszej oferty