ScrollToTop

07-09.10.2020 r.

 

      „Szkolenie okresowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami”

 

 

Zagadnienia:    

Moduł I – Zmiany w Prawie Pracy 2019/2020

Moduł II - Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa   i higieny pracy, z omówieniem źródeł prawa międzynarodowego (dyrektyw WE, konwencji MOP):

 1. aktualne przepisy (z uwzględnieniem zmian), w tym dotyczące:
 • profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami,
 • szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • b) problemy związane z interpretacją niektórych przepisów

Moduł III - Identyfikacja, analiza i ocena zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi i niebezpiecznymi oraz ocena ryzyka związanego z tymi zagrożeniami

Moduł IV - Organizacja i metody kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, z uwzględnieniem stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe; zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy

Moduł V - Analiza okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz związana z nimi profilaktyka; omówienie przyczyn charakterystycznych wypadków przy pracy, ze szczególnym uwzględnieniem wypadków powstałych na skutek niewłaściwej organizacji pracy, oraz związanej z nimi profilaktyki

Moduł VI - Organizacja i metodyka szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (z uwzględnieniem metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego) oraz kształtowanie bezpiecznych zachowań pracowników w procesach pracy.

Moduł VII – Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku

Moduł VIII - Skutki ekonomiczne niewłaściwych warunków pracy (np. świadczenia z tytułu warunków pracy, składka na ubezpieczenia społeczne pracowników).

Moduł IX - Problemy ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska naturalnego.

Moduł X – Organizacja prac przy urządzeniach elektroenergetycznych

 

Miejsce szkolenia: Hotel Borowy Dwór 

Termin szkolenia: 07-09.10.2020 r.

 

Koszt szkolenia:

Zakwaterowanie w pokojach 2 i 3 osobowych, do pokoju 1 – osobowego dodatkowa dopłata 250 zł za 2 doby.

Możliwe jest zakwaterowanie w hotelu na dzień przed rozpoczęciem szkolenia w kwocie 150 zł. netto/osoba.

 

Trenerzy:

 • Nadinspektor Państwowej Inspekcji Pracy, Koordynator Krajowy w PIP ds. Energetyki Zawodowej, Ekspert w dziedzinie eksploatacji instalacji elektrycznych i urządzeń technicznych w tym w atmosferach zagrożonych wybuchem. Od wielu lat zajmuje się tematyką zapewnienia bezpieczeństwa pracowników zatrudnionych na stanowiskach technicznych. Wybitny wykładowca-praktyk. Autor licznych publikacji w zakresie poprawy bezpieczeństwa pracy: Zeszyty Inspektora Pracy, Odpowiedzialność prowadzącego eksploatację za organizację pracy przy urządzeniach   i instalacjach energetycznych - wątpliwości interpretacyjne. Biegły sądowy w zakresie BHP.
 • Kierownik działu BHP..
 • Inspektor pracy, od 2006 jako nadinspektor pracy kierujący Sekcją Prewencji Wypadkowej. Specjalista w badaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy. Od początku pracy w PIP zajmuję się wypadkami. Posiada bogate doświadczenie przy weryfikacji dokumentacji bhp   i dokumentacji powypadkowej, dochodzeniu, rozpoznawaniu przyczyn i okoliczności wypadków, praktyk z zakresu kontroli kart oceny ryzyka, kart wypadku. Autor licznych warsztatów i artykułów w zakresie wypadkowości. Wybitny wykładowca-praktyk w dziedzinie wypadków przy pracy, szkoleń  z zakresu bhp oraz oceny ryzyka zawodowego.

Cena szkolenia obejmuje:

 • Zakwaterowanie,
 • Dydaktykę,
 • Indywidualne konsultacje z trenerami,
 • Materiały szkoleniowe,
 • Pełne wyżywienie, 

Wszystkich zainteresowanych prosimy o wypełnienie i przesłanie karty zgłoszenia na adres mailowy: biuro@cst.edu.pl

Bliższych informacji na temat szkolenia można uzyskać:

iwona.skrzypczak@cst.edu.pl nr tel. 510 – 268 – 403

edyta.koziol@cst.edu.pl  nr tel. 720 - 777- 355

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszej oferty