ScrollToTop

07-09.10.2020 r.

 

     „Społecznych Inspektorów Pracy i Członków Komisji ds. BHP – najważniejsze zmiany 2020”

 

Zagadnienia:

Moduł I - Komisja ds. BHP:

 1. Skład Komisji BHP oraz podział .
 2. Powołanie członków Komisji ds. BHP
 3. Zasady oraz wytyczne działania i kontroli Komisji ds. BHP
 4. Działania prewencyjne Komisji ds. BHP

Moduł II – Zmiany w prawie pracy 2019 r.

 1. Monitoring pracownika w miejscu pracy – po wprowadzeniu przepisów o monitoringu od 25 maja 2018r. i ich zmianach od 4 maja 2019r.
 2. Rozwiązywanie stosunku pracy .
 3. Urlopy wypoczynkowe w praktyce i zwolnienia od pracy.
 4. Nowe uprawnienie pracowników w zakresie czasu pracy obowiązujące od 8 czerwca 2019r.
 5. Rekompensata pracy w godzinach nadliczbowych
 6. Ewidencja  czasu pracy w świetle nowego rozporządzenia w sprawie dokumentacji pracowniczej od  1 stycznia 2019r.
 7. Nowe uprawnienie pracowników w zakresie czasu pracy obowiązujące od 8 czerwca 2019r.

Moduł III - omówienie uprawnień i zasad postępowania Społecznych Inspektorów Pracy,

 1. Podstawy prawne funkcjonowania SIP,
 2. Prawa i obowiązki SIP,
 3. Udział SIP w komisji BHP,
 4. Formułowanie zaleceń i uwag SIP,
 5. Współpraca SIP z PIP,
 6. Zagadnienia współpracy związków zawodowych ze społeczną inspekcją pracy.

Moduł IV - wypadki przy pracy oraz udział Społecznego Inspektora Pracy w postępowaniu powypadkowym.

 1. Postępowanie powypadkowe,
 2. Dokumentacja powypadkowa
 3. Udział SIP w dochodzeniu powypadkowym – jak skutecznie wykonać swoją rolę
 4. Działania profilaktyczne,
 5. Wypadki przy pracy w orzecznictwie sądowym

Moduł V – omówienie zasad bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia oraz metodyka kontroli zagadnień bhp,

 1. Kontrole i przeglądy stanowisk pracy,
 2. Identyfikacja zagrożeń i ocena ryzyka zawodowego w związku z występowaniem w środowisku pracy,
 3. Identyfikacja stanów nieprawidłowych oraz zasady postępowania przy ich eliminacji w środowisku pracy
 4. Bezpieczne warunki pracy, poprzez wyposażenie pracowników w odzież ochronną i stosowanie środków ochrony zbiorowej i indywidualnej

Moduł VI – Prace szczególnie niebezpieczne – wymagania prawne, dokumentacja, procedury postępowanie

 1. Prace szczególnie niebezpieczne definicja, rodzaje,
 2. Kwalifikacja prac szczególnie niebezpiecznych,
 3. Procedury przy realizacji prac szczególnie niebezpiecznych,
 4. Prace wykonywane przez firmy zewnętrzne,
 5. Ogólne zasady postępowania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
 6. Wymagania przy realizacji prac: prace na wysokości, prace ziemne i rozbiórkowe, prace spawalnicze, praca w zbiornikach i inne.

Moduł VII- Organizacja prac przy urządzeniach energetycznych- zmiany 2019r.

 1. Omówienie kierunku zmian Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28.03.2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych – aktualny stan prac   w zakresie zmian
 2. Kwalifikacje w zakresie wykonywania prac przy urządzeniach technicznych  – zmiany  w prawie w tym  nowe kwalifikacje UDT do montażu połączeń kołnierzowych.   
 3. Prawo energetyczne – świadectwo kwalifikacyjne – omówienie wątpliwości interpretacyjnych                                                                                      
 4. Prace remontowe wykonywane w obrębie czynnych urządzeń – organizacja prac

Miejsce szkolenia: Hotel 

 

Termin szkolenia:   7- 09.10.2020 r.

 

Trenerzy:

 • Inspektor pracy, od 2006 jako nadinspektor pracy kierujący Sekcją Prewencji Wypadkowej. Specjalista w badaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy. Od początku pracy w PIP zajmuję się wypadkami. Posiada bogate doświadczenie przy weryfikacji dokumentacji bhp  i dokumentacji powypadkowej, dochodzeniu, rozpoznawaniu przyczyn i okoliczności wypadków, praktyk z zakresu kontroli kart oceny ryzyka, kart wypadku. Autor licznych warsztatów i artykułów w zakresie wypadkowości. Wybitny wykładowca-praktyk w dziedzinie wypadków przy pracy, szkoleń z zakresu bhp oraz oceny ryzyka zawodowego.
 • Kierownik działu BHP .

Cena szkolenia obejmuje:

 • Zakwaterowanie
 • Dydaktykę ,
 • Indywidualne konsultacje,
 • Materiały szkoleniowe,
 • Pełne wyżywienie,

Wszystkich zainteresowanych prosimy o wypełnienie i przesłanie karty zgłoszenia na adres mailowy: biuro@cst.edu.pl

Bliższych informacji na temat szkolenia można uzyskać:

iwona.skrzypczak@cst.edu.pl nr tel. 510 – 268 – 403

edyta.koziol@csr.edu.pl  nr tel. 720 - 777- 355

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszej oferty