ScrollToTop

12.09.2019 r.

 

     „Wpływ zmian prawnych na system odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych”

 

Szkolenie adresujemy do pracowników gmin, zakładów komunalnych, jednostek prowadzących PSZOK oraz wszystkich zainteresowanych tematyką szkolenia

Zagadnienia:

1. Sposoby ograniczania ilości wytwarzanych odpadów komunalnych

2. Zmiany w poziomach recyklingu odpadów

3. Odrębne przetargi na odbieranie i zagospodarowanie odpadów

- co powinno się znaleźć w SIWZ i projekcie umowy

- najczęściej występujące błędy w dokumentacji przetargowej

- który przetarg powinien być ogłoszony wcześniej

- skutki finansowe zapisów przetargowych

4. Zmiana zasad odbioru odpadów z nieruchomości

5. Obowiązek zbierania nowych rodzajów odpadów w PSZOK

6. Zasady kwalifikowania odpadów do odpowiednich kodów - przykłady

7. Prowadzenie ewidencji od 2020r wg nowych zasad

8. Sankcje karne i administracyjne

9. Analiza problemów podawanych przez uczestników szkolenia

Istnieje możliwość zadania prowadzącemu pytania najpóźniej 4 dni przed szkoleniem

Miejsce szkolenia: Hotel Conrad**** ul. Josepha Conrada 29, 31-357 Kraków

http://www.conradhotel.pl/

Termin szkolenia: 12.09.2019 r.

Koszt szkolenia: 390,00 zł netto/osoba

Trener:

Anna Panek-Kisała - Ekspert w zakresie gospodarki odpadami i gospodarki wodno-ściekowej, wieloletni pracownik administracji rządowej i samorządowej. Posiada bogate doświadczenie dotyczące zarówno przeprowadzania kontroli instalacji, weryfikowania sprawozdań i wydawania decyzji administracyjnych, jak i praktycznego stosowania przepisów (zdobyte w trakcie pracy                      w przemyśle). Doświadczony wykładowca realizujący szkolenia w ramach ogólnopolskich                            i regionalnych programów szkoleniowych.

Cena szkolenia obejmuje:

  • Dydaktykę,
  • Indywidualne konsultacje,
  • Materiały szkoleniowe,
  • Lunch
  • Przerwa kawowa
  • Certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o wypełnienie i przesłanie karty zgłoszenia na adres mailowy: biuro@cst.edu.pl

Bliższych informacji na temat szkolenia można uzyskać:

iwona.skrzypczak@cst.edu.pl nr tel. 510 – 268 – 403

edyta.koziol@cst.edu.pl nr tel. 720 - 777- 355

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszej oferty