ScrollToTop

23-24.11.2020 r.

 

     „Układy hydrostatyczne maszyn i urządzeń”

 

Cele i korzyści: Zakres tematyczny szkolenia obejmuje min.: omówienie budowy i zasady działania wybranych stacjonarnych i mobilnych układów hydrostatycznych. Przykłady serwomechanizmów maszyn. Omówienie hydraulicznych układów energooszczędnych. Ćwiczenia praktyczne polegające na zestawieniu i uruchomieniu wybranych układów na specjalistycznych stanowiskach montażowych. Zajęcia praktyczne na stanowiskach laboratoryjnych obejmujące min. eksploatację przekładni hydrostatycznych i pomp wyporowych.

Program:

 1. 1.Wprowadzenie do techniki sterowania proporcjonalnego.

  2. Podział zaworów proporcjonalnych – kryteria.

  3. Budowa, zasada działania oraz przykłady konstrukcyjne zaworów proporcjonalnych wg wytwórców.

  4. Charakterystyki robocze zaworów proporcjonalnych.

  5. Podstawowe parametry zaworów proporcjonalnych.

  6. Sposoby korekcji charakterystyk roboczych zaworów proporcjonalnych.

  7. Wzmacniacze i układy elektroniczne wykorzystywane w układach sterowania zaworami proporcjonalnymi.

  8. Przykłady układów hydraulicznych z wykorzystaniem zaworów proporcjonalnych.

  9. Zastosowanie kompensatorów ciśnienia w układach hydraulicznych z zaworami proporcjonalnymi.

  10. Podstawy projektowania układów hydraulicznych z zaworami proporcjonalnymi.

  11. Budowa i rodzaje układów regulacji.

  12. Wstęp do techniki sterowania serwozaworami.

  13. Przykłady konstrukcyjne serwozaworów (na podstawie wybranych producentów).

  14. Podstawowe parametry serwozaworów.

  15. Charakterystyki robocze serwozaworów.

  16. Typy przekryć suwaków stosowanych w serwozaworach.

  17. Podstawowe obliczenia układów hydraulicznych z serwozaworami.

  18. Wzmacniacze i układy elektroniczne wykorzystywane w układach sterowania serwozaworami.

  19. Dobór typu i nastawy regulatora w układach hydraulicznych z serwozaworami.

  20. Przykłady układów regulacji z zastosowaniem serwozaworów.

  21. Przetworniki pomiarowe wykorzystywane w układach hydraulicznych.

  22. Zagadnienia czystości cieczy roboczej w układach sterowania proporcjonalnego  i serwozaworowego.

  23. Zajęcia praktyczne.

Trener:

Autor lub współautor ponad 50 artykułów i referatów naukowych obejmujących tematykę napędu hydrostatycznego, diagnostyki układów hydrostatycznych i procesów odlewania ciśnieniowego. Prowadzi zajęcia dla studentów II i III roku z przedmiotów „Napęd i sterowanie hydrostatyczne”, „Napędy maszyn” oraz wykłady z „Podstaw automatyki”. Zdobyte doświadczenie naukowe wykorzystuje w realizacji prac badawczych oraz na organizowanych kursach i szkoleniach z dziedziny napędu i sterowania hydrostatycznego.

 

Miejsce szkolenia:

1 dzień szkolenia:Hotel Conrad Kraków

2 dzień szkolenia:Laboratorium Napędu i Sterowania Hydrostatycznego 

Termin szkolenia:

Koszt szkolenia : 

Cena szkolenia obejmuje:

 • dydaktykę,
 • ćwiczenia praktyczne w laboratorium,
 • indywidualne konsultacje,
 • materiały szkoleniowe,
 • pełne wyżywienie,
 • certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji.
 • Zakwaterowanie 1 nocleg (w przypadku wybrania opcji z zakwaterowaniem).

Wszystkich zainteresowanych prosimy o wypełnienie i przesłanie karty zgłoszenia na adres mailowy: biuro@cst.edu.pl

Bliższych informacji na temat szkolenia można uzyskać:

iwona.skrzypczak@cst.edu.pl nr tel. 510 – 268 – 403

edyta.koziol@cst.edu.pl  nr tel. 720 - 777- 355

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszej oferty