ScrollToTop

25-27.09.2019 r.

 

Układy hydrostatyczne maszyn i urządzeń

Cele i korzyści: Zakres tematyczny szkolenia obejmuje min.: omówienie budowy i zasady działania wybranych stacjonarnych i mobilnych układów hydrostatycznych. Przykłady serwomechanizmów maszyn. Omówienie hydraulicznych układów energooszczędnych. Ćwiczenia praktyczne polegające na zestawieniu                 i uruchomieniu wybranych układów na specjalistycznych stanowiskach montażowych. Zajęcia praktyczne na stanowiskach laboratoryjnych obejmujące min. eksploatację przekładni hydrostatycznych i pomp wyporowych.

Program:

 1. Podział układów hydraulicznych i ogólny schemat układu hydrostatycznego
 2. Układy jedno- i wielopompowe .
 3. Układy sterowane dławieniowo: schematy konstrukcyjne, analiza strat i sprawności układów.
 4. Układy sterowania objętościowego: schematy konstrukcyjne, analiza strat i sprawności układów .
 5. Przekładnie hydrostatyczne: działające w obiegu otwartym cieczy, działające w obiegu zamkniętym cieczy .
 6. Układy połączeń odbiorników hydrostatycznych: układy szeregowego połączenia odbiorników, układy równoległego połączenia odbiorników, układy szeregowo-równoległego połączenia odbiorników .
 7. Zasilacze hydrauliczne: zasilacze zespołowe i centralne, indywidualne stacje zasilające .
 8. Układy sterowania sekwencyjnego: układy sterowania sekwencyjnego od położenia, układy sterowania sekwencyjnego od ciśnienia .
 9. Układy synchronizacji ruchu siłowników, analiza układów i cechy eksploatacyjne .
 10. Układy hydrauliczne wykorzystujące technikę nabojową .
 11. Układy hydrauliki mobilnej: układy napędowe maszyn roboczych, hydrauliczne serwomechanizmy kierownicze .
 12. Serwomechanizmy maszyn: pełno hydrauliczne, elektrohydrauliczne .
 13. Układy hydrauliczne energooszczędne: układy Load Sensing OC, układy Load Sensing CC, układy LUDV, układy z odzyskiem energii .
 14. Zajęcia praktyczne na stanowiskach laboratoryjnych: budowa podstawowych układów hydrostatycznych i sprawdzanie ich działania .
 15. Zajęcia praktyczne na stanowiskach laboratoryjnych: badanie i eksploatacja pomp wyporowych .
 16. Zajęcia praktyczne na stanowiskach laboratoryjnych: eksploatacja przekładni hydrostatycznych działających w obiegu otwartym i zamkniętym cieczy .
 17. Ćwiczenia praktyczne w laboratorium

Trener:

Autor lub współautor ponad 50 artykułów i referatów naukowych obejmujących tematykę napędu hydrostatycznego, diagnostyki układów hydrostatycznych i procesów odlewania ciśnieniowego. Prowadzi zajęcia dla studentów II i III roku z przedmiotów „Napęd i sterowanie hydrostatyczne”, „Napędy maszyn” oraz wykłady z „Podstaw automatyki”. Zdobyte doświadczenie naukowe wykorzystuje w realizacji prac badawczych oraz na organizowanych kursach i szkoleniach z dziedziny napędu i sterowania hydrostatycznego.

 

Miejsce szkolenia:

1 dzień szkolenia:Hotel Conrad,, 30-337 Kraków 

2 dzień szkolenia:Laboratorium Napędu i Sterowania Hydrostatycznego 

Termin szkolenia: 25-27.09.2019 r.

Cena szkolenia obejmuje:

 • dydaktykę,
 • ćwiczenia praktyczne w laboratorium,
 • indywidualne konsultacje,
 • materiały szkoleniowe,
 • pełne wyżywienie,
 • certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji.
 • Zakwaterowanie (w przypadku wybrania opcji z zakwaterowaniem).

Wszystkich zainteresowanych prosimy o wypełnienie i przesłanie karty zgłoszenia na adres mailowy: biuro@cst.edu.pl

Bliższych informacji na temat szkolenia można uzyskać:

iwona.skrzypczak@cst.edu.pl nr tel. 510 – 268 – 403

edyta.koziol@cst.edu.pl  nr tel. 720 - 777- 355

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszej oferty