ScrollToTop

23-24.11.2020 r.  Kraków Hotel Conrad

 

 „Praktyczne aspekty diagnostyki układów pneumatycznych – napęd i sterowanie"

 

Cel kursu: na szkoleniu zapoznają się Państwo z:

 

 • Eksploatacją sprężarek i układów przygotowania powietrza,
 • Rodzajami i zasadami działania najczęściej stosowanych sprężarek,
 • Różnicami miedzy sprężarką, dmuchawą , a wentylatorem,
 • Podziałem i eksploatacją sprężarek w tym : sprężarek śrubowych i odśrodkowych,
 • Kosztami wytworzenia sprężonego powietrza,
 • Metodami osuszania sprężonego powietrza,
 • Usuwaniu oleju ze sprężonego powietrza,
 • Kosztami osuszania i filtracji sprężonego powietrza,
 • Elementami napędowymi, zaworami sterującymi ,
 • Czytaniem schematów w celu poszukiwania uszkodzeń,
 • Zasadami bezpieczeństwa pracy przy pracy z maszynami,
 • Podstawowymi zasadami projektowania układów pneumatycznych.

 

Zagadnienia:

1.Sprężone powietrze

1.1 Podstawowe właściwości

1.2 Wytwarzanie sprężonego powietrza

1.2.1 Sprężarki

1.3 Przygotowanie sprężonego powietrza

1.3.1 Filtracja

1.3.2 Osuszanie powietrza

1.3.3 Magazynowanie powietrza

1.3.4 Smarowanie powietrza

1.4 Transport sprężonego powietrza

1.5 Koszty wytwarzania

1.5.1 Ile kosztuje wytworzenie 1 m3 sprężonego powietrza

1.5.2 Bilans energii

1.5.3 Nieszczelności jako źródło strat energii

1.5.4 Sprawność elementów instalacji pneumatycznej

2.Stan normalizacji

2.1 Nazewnictwo ISO 5598

2.2 Symbole graficzne ISO 1219-1

2.3 Oznaczenia dróg zaworów ISO 11727

2.4 Normalizacja wymiarów gabarytowych

2.5 Wymagania dotyczące bezpieczeństwa ISO 4414

3.Elementy

3.1 Napędy

3.1.1 Napędy o ruchu posuwisto zwrotnym

3.1.2 Napędy o ruchu obrotowym

3.2 Zawory

3.2.1 Zawory sterujące kierunkiem przepływu

Zawory odcinające

Zawory zwrotne

Zawory logiczne

Rozdzielacze

3.2.2 Zawory sterujące natężeniem przepływu

3.2.3 Zawory sterujące ciśnieniem

3.3 Wyspy zaworowe

3.4 Zawory proporcjonalne

3.4.1 Zawory sterujące kierunkiem przepływu i natężeniem przepływu

3.4.2 Zawory sterujące ciśnieniem

3.5 Elementy przygotowania sprężonego powietrza

3.6 Elementy złączne

4.Układy pneumatyczne, czytanie schematów ich analizowanie w poszukiwaniu uszkodzeń

4.1 Układy podstawowe

4.1.1 Układy z siłownikiem jednostronnego działania

4.1.2 Układy z siłownikiem dwustronnego działania

4.1.3 Bezpieczeństwo w układach pneumatycznych

4.2 Układy złożone

4.2.1 Układy pneumatyczne z wieloma siłownikami

4.2.2 Układy pneumatyczne z łańcuchami taktowo stopniowymi

4.2.3 Nastawianie liczby cykli roboczych

4.2.4 Zapewnienie bezpieczeństwa w układach o działaniu sekwencyjnym

5.Układy elektropneumatyczne

5.1 Zawory elektropneumatyczne

5.2 Elementy sygnalizacyjne i pomiarowe

5.2.1 Przekaźniki i czujniki ciśnienia

5.2.2 Sygnalizacja i pomiar przemieszczenia

5.2.3 Pomiar natężenia przepływu

5.3 Podstawowe układy elektropneumatyczne

5.3.1 Sterowanie siłownikiem jednostronnego działania

5.3.2 Sterowanie siłownikiem dwustronnego działania

Układy z zaworami 3/2

Układy z zaworami 5/2 monostabilnymi

Układy z zaworami 5/2 bistabilnymi

5.3.3 Zapewnienie bezpieczeństwa w układach elektropneumatycznych

5.4 Programowanie układów elektropneumatycznych z wykorzystaniem sterowników PLC

 1. 6.Bezpieczeństwo maszyn

6.1 Norma EN ISO 13849-1

6.2 Analiza bezpieczeństwa maszyn

6.3 Bezpieczne układy elektropneumatyczne

6.3.1 Zatrzymanie ruchu siłownika przez zasilenie obydwu komór

6.3.2 Bezpieczne wycofanie siłownika

6.3.3 Zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem

6.3.4 Bezpieczne zatrzymanie w górnej pozycji z wykorzystaniem blokady i zasilania jednej z komór siłownika

6.3.5 Bezpieczne odpowietrzenie układu

6.3.6 Zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem z wykorzystaniem blokady

6.3.7 Bezpieczne zatrzymanie ruchu przez odcięcie komór siłownika

 1. 7.Układy z zaworami o działaniu proporcjonalnym

7.1 Nastawianie ciśnienia roboczego

7.2 Sterowanie siłą lub momentem obrotowym

7.3 Sterowanie położeniem prędkością i kierunkiem ruchu

 1. 8.Dobór elementów pneumatycznych
 2. 9.Projektowanie układów pneumatycznych

9.1 Zasady tworzenia symboli graficznych zgodnie z ISO 1219-1

9.2 Zasady tworzenia schematów funkcjonalnych i strukturalnych zgodnie z ISO 1219-2

9.3 Podstawowe metody projektowania układów pneumatycznych

10. Zajęcia praktyczne AGH

Miejsce szkolenia: Hotel Conrad  Kraków

 

Termin szkolenia: 23-24.09.2020 r.

Trener: 

 Działalność dydaktyczna w zakresie napędu i sterowania pneumatycznego, automatyki i sterowania, prace badawcze i rozwojowe, szkolenia z zakresu napędów i sterowania pneumatycznego i hydraulicznego dla przemysłu. Dodatkowe doświadczenie zdobywał w AkerSolutions , MH Wirth gdzie pełnił nadzór techniczny produkcji urządzeń dla przemysłu wydobywczego w zakresie instalacji elektrycznych, automatyki, napędu pneumatycznego i hydraulicznego, był lider testów wewnętrznych (IAT) i dla klienta (FAT) na terenie zakładu produkującego urządzenia, sprawował kontrole i podnoszenie jakości realizacji instalacji elektrycznych, pneumatycznych i hydraulicznych.

Cena szkolenia obejmuje:

 • Zakwaterowanie
 • Dydaktykę ,
 • Indywidualne konsultacje,
 • Materiały szkoleniowe,
 • Pełne wyżywienie,
 • Certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o wypełnienie i przesłanie karty zgłoszenia na adres mailowy: biuro@cst.edu.pl

Bliższych informacji na temat szkolenia można uzyskać:

iwona.skrzypczak@cst.edu.pl nr tel. 510 – 268 – 403

edyta.koziol@csr.edu.pl  nr tel. 720 - 777- 355

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszej oferty