ScrollToTop

28.02-02.03.2018 r.

 

Zarządzanie bezpieczeństwem procesowym w praktyce

Warsztat doskonalący dla przedstawicieli zakładów dużego ryzyka, zwiększonego ryzyka i zakładów podprogowych.

Zagadnienia:

 1. Bezpieczeństwo procesowe, a System Zarządzania Bezpieczeństwem.
 2. Prawidłowe umiejscowienie zarządzania bezpieczeństwem procesowym w Zintegrowanych Systemach Zarządzania przedsiębiorstw stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.
 3. Elementy składowe bezpieczeństwa procesowego.
 4. Konkretne określenie zadań i kompetencji dla prawidłowego funkcjonowania w przedsiębiorstwie bezpieczeństwa procesowego.
 5. Rola i znaczenie zmian składników bezpieczeństwa procesowego.
 6. Cykl życia bezpieczeństwa obiektu przemysłowego.
 7. Wprowadzenie do systemowego podejścia do zagadnień zarządzania ryzykiem.
 8. Analityczna identyfikcja zagrożeń i ryzyka.
 9. Główne problemy wyboru scenariuszy awaryjnych.
 10. Analiza skutków i strat.
 11. Metoda HAZOP i PHA jak narzędzie w procesie analizy zagrożeń.
 12. Znaczenie Dokumentu Zabezpieczenia przed Wybuchem w aspekcie zarządzania ryzykiem.
 13. Instalacje w przestrzeniach zagrożonych wybuchem.
 14. Utrzymanie ruchu w strefach zagrożenia wybuchem.
 15. Pytania

Miejsce szkolenia:

Borowy Dwór Bizes, Spa & Fun

34-424 Szaflary/koło Zakopanego

 

Koszt szkolenia:

1690,00 zł netto/osoba

Zakwaterowanie w pokojach 2 i 3 osobowych, do pokoju 1 – osobowego dodatkowa dopłata 250 zł netto za 2 doby.

Trener:

 • Trener od 35 lat związany z zagadnieniami bezpieczeństwa obiektów przemysłowych. Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Studiów Podyplomowych realizowanych w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie a także Politechnice Łódzkiej Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska – Katedra Systemów Inżynierii Środowiska, o specjalności Bezpieczeństwo Procesów Przemysłowych. Specjalizuje się w praktycznym wdrażaniu postanowień dyrektyw Seveso III - Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/18/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie kontroli zagrożeń poważnymi awariami związanymi z substancjami niebezpiecznymi, zmieniająca, a następnie uchylająca dyrektywę Rady 96/82/WE. Wykładowca na kursach z tematyki bezpieczeństwa. Autor lub współautor szeregu opracowań z zakresu zagadnień bezpieczeństwa procesowego zakładów przemysłowych.
 • Kierownik szkoleń realizowanych przez Główny Instytut Górnictwa w latach 2010-2016 r. w zakresie bezpieczeństwa przeciwwybuchowego.Autor publikacji technicznych, materiałów szkoleniowych, ekspertyz. Specjalista certyfikacji wg wymagań dyrektywy Atex.2001-2016  specjalista ds. certyfikacji wymagań dyrektywy Atex jednostki notyfikowanej GIG KD "Barbara".Wykładowca studiów podyplomowych.

Cena szkolenia obejmuje:

 • Zakwaterowanie,
 • Dydaktykę ,
 • Indywidualne konsultacje z trenerami,
 • Materiały szkoleniowe,
 • Pełne wyżywienie,
 • Certyfikat o podwyższeniu kompetencji.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o wypełnienie i przesłanie karty zgłoszenia na adres mailowy: biuro@cst.edu.pl

Bliższych informacji na temat szkolenia można uzyskać:

iwona.skrzypczak@cst.edu.pl nr tel. 510 – 268 – 403

sylwia.slowik@cst.edu.pl nr tel. 665 - 846 - 745