ScrollToTop

25.03.2021 r. 

 

Okresowa ocena pracowników - niedoceniane narzędzie motywowania podwładnych

Cele szkoleniowe:

Szkolenie przeznaczone jest dla managerów prowadzących spotkania oceniające z pracownikami. Nauczą się oni podczas warsztatu jak poprowadzić spotkanie oceniające aby przyniosło  jak najlepsze rezultaty motywacyjne.

Wiedza:

 • Dowiedzą się jak prowadzić ocenę okresową pracowników o niskich kompetencjach,
 • Poznają modele udzielania informacji zwrotnej,
 • Dowiedzą się jak reagować w trudnych sytuacjach- oporu pracownika, buntu

Umiejętności:

 • Nauczą się udzielać efektywnej i motywującej informacji zwrotnej,
 • Przećwiczą stawianie celów rozwojowych dobrych i słabym pracownikom,
 • Potrenują argumentację niskiej oceny, tak aby nie budziła sprzeciwu,

Postawy:

 • Zrozumieją jak cennym narzędziem do motywowania podwładnych może być rozmowa oceniająca,
 • Nabędą pewności siebie przed rozmową z trudnym pracownikiem ,
 • Zauważą, jak bardzo własne sympatie i antypatie potrafią burzyć efektywność oceny i uwierzą, że da się mimo tego poprowadzić ocenę obiektywną .

Metody pracy na szkoleniu:

Szkolenie prowadzone jest w formie warsztatu, na którym wszystkie poznane aspekty prowadzenia rozmów oceniających uczestnicy na bieżąco ćwiczą w praktyce. Uczestnicy pracują takimi metodami jak praca w grupach, scenki w parach, praca w grupach, burze mózgów, dyskusja moderowana, analiza przypadków, praca samodzielna, kwestionariusze… Szkolenie składa się w 30 procentach z mini wykładów i dyskusji i w 70 z ćwiczeń.

 

Zagadnienia:

Moduł 1

Motywacyjna funkcja ocen okresowych – jakie cele mogą realizować oceny pracownicze

 • Jak oceny postrzegają pracownicy i co z tego wynika
 • Budowanie właściwego nastawienia pracowników do ocen okresowych
 • Obie strony muszą się angażować- jak motywować oceniających i ocenianych do zaangażowania w proces ocen okresowych
 • Rola managera w przygotowaniach pracowników do procesu oceny podwładnych
 • Nieocenione narzędzie motywacyjne- jak kierownik może wykorzystać oceny do zarządzania ludźmi
 • Procedura prowadzenia efektywnej oceny okresowej- etap przygotowania i warunki jego efektywności oraz modele prowadzenia spotkania oceniającego.

Moduł 2

Trudne sytuacje w trakcie rozmów oceniających

 • Obiektywizowanie oceny- jak unikać błędów oceny wynikających z osobistego nastawienia do pracowników
 • Jak reagować na opór pracownika, kiedy nie zgadza się z oceną
 • Jak rozmawiać z bardzo słabym pracownikiem, aby go nie demotywować i aby przyjął ocenę jako wyzwanie do rozwoju – argumentowanie oceny
 • Zarządzanie emocjami kierownika i pracownika
 • Wypracowywanie kompromisu- obie strony powinny wyjść zadowolone ze spotkania
 • Kiedy awans jest niemożliwy – jak motywować do rozwoju bardzo dobre osoby, dla których nie ma możliwości awansu na dzień dzisiejszy

Moduł 3

Wyznaczenie celów rozwojowych i zadań na cały rok

 • Określanie i formułowanie celów rozwojowych dla bardzo dobrych pracowników- którzy są bliscy ideału
 • Wybieranie celów rozwojowych dla słabych pracowników i podtrzymywanie efektu motywacji do zmiany przez okres między ocenami

Moduł 4

Informacja zwrotna dla przełożonego

 • Warto dowiedzieć się co myśli o przełożonym pracownik- jak to zrobić?
 • Gdy pracownik milczy- jak nakłaniać go do rozmowy
 • Jak reagować na zarzuty albo uwagi pracownika
 • Modele udzielania informacji zwrotnej

Moduł 5

Podsumowanie spotkania oceniającego

 • Przypomnienie słabych i mocnych stron
 • Nakreślenie planu pracy na okres między ocenami
 • Wisienka na torcie – z czym chcesz aby pracownik wyszedł ze spotkania?

Miejsce szkolenia: 

 

Termin szkolenia: 

Możliwe jest zakwaterowanie w hotelu na dzień przed rozpoczęciem szkolenia.

Koszt szkolenia:

 

 

Trener: Małgorzata Machniewicz

Posiada wielotorowe doświadczenie w szeroko rozumianym doradztwie personalnym dla biznesu- od rekrutacji po szkolenia, zarządzanie projektami, badanie nastrojów, budowanie systemów kompetencji i ocen okresowych. Jako praktyk zna zasady funkcjonowania biznesu i specyfikę pracy firm zarówno handlowych, produkcyjnych, usługowych jak i struktur administracyjnych. Realizuje projekty wsparcia organizacji w ocenie kompetencji, projektowaniu i wdrażaniu systemów ocen okresowych pracowników, planowaniu zasobów i rozwoju umiejętności. Wdrażała z sukcesem systemy motywacyjne w organizacjach handlowych, zarówno oparte na wynagrodzeniach jak i pozafinansowe.  Z wykształcenia psycholog organizacji (absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego), ukończyła również studia doktoranckie na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Jest certyfikowanym Trenerem Zarządzania, oraz coachem ICC. Pełni rolę eksperta merytorycznego i metodyka na portalu dla szkoleniowców i coachów treco.pl, prowadzi również ćwiczenia praktyczne ze studentami na Politechnice Łódzkiej.   Pracowała między innymi dla takich firm jak: PKO Leasing, BNP Paribas, Velux, Siemens, Bio Farm, Valeant, Bałtyk Gaz, Costa Coffee, Gothaer, Torggler, Vigo Ortho, Mars Polska, Żywiec Zdrój, Polkomtel, Play, Bank Nordea, Sanitec Koło, Fagum Stomil, Cebal Tuba, Asco Joucomatic, Media4mat, Eurobox, Bosch i Siemens, Ricoh, Hotel Senator, Target BPO, Option One, Teleca Polska, Vectra.

Cena szkolenia obejmuje:

 • Dydaktykę ,
 • Indywidualne konsultacje z trenerem,
 • Materiały szkoleniowe,
 • Pełne wyżywienie,
 • Zakwaterowanie,
 • Certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o wypełnienie i przesłanie karty zgłoszenia na adres mailowy: biuro@cst.edu.pl

Bliższych informacji na temat szkolenia można uzyskać:

iwona.skrzypczak@cst.edu.pl   nr tel. 510 – 268 – 403

sylwia.slowik@cst.edu.pl   nr tel. 575 – 268 – 403