ScrollToTop

09-11.10.2019 r.

 

Szkolenie okresowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami

Zagadnienia:

Moduł I – Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z omówieniem źródeł prawa międzynarodowego (dyrektyw WE, konwencji MOP):

 1. aktualne przepisy (z uwzględnieniem zmian), w tym dotyczące:
  • obowiązków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialności   za naruszenie przepisów i zasad bhp,
  • ochrony pracy kobiet i młodocianych,
  • profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami,
  • szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • organizacji nadzoru i kontroli warunków pracy,
 2. problemy związane z interpretacją niektórych przepisów

Moduł II -  Identyfikacja, analiza i ocena zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi i niebezpiecznymi oraz ocena ryzyka związanego z tymi zagrożeniami.

Moduł III - Organizacja i metody kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w tym stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe, zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy

Moduł IV -  Analiza okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz związana z nimi profilaktyka; omówienie przyczyn charakterystycznych wypadków przy pracy, ze szczególnym uwzględnieniem wypadków powstałych na skutek niewłaściwej organizacji pracy, oraz związanej z nimi profilaktyki.

Moduł V - Organizacja i metodyka szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (z uwzględnieniem metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego) oraz kształtowanie bezpiecznych  zachowań pracowników w procesach pracy

Moduł VI -  Organizacja prac szczególnie niebezpiecznych regulacje prawne – przykłady rozwiązań praktycznych. Omówienie aktualnego stanu prac nad zmianami rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28.03.2013 r. w sprawie bhp przy urządzeniach energetycznych.

Moduł VII – Skutki ekonomiczne niewłaściwych warunków pracy (np. świadczenia z tytułu warunków pracy, składka na ubezpieczenia społeczne pracowników)

Moduł VIII -  Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku

Moduł IX - Problemy ochrony przeciwpożarowej .

Podstawą szkolenia jest Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

Miejsce szkolenia: Szklarska Poręba Hotel Kryształ

Termin szkolenia: 09-11.10.2019 r.

Trenerzy:

 • Inspektor Pracy w Państwowej Inspekcji Pracy – Prawnik , doświadczony trener zagadnień związanych z właściwym stosowaniem prawa pracy. Posiada doświadczenie w zakresie szkoleń i doradztwa dla małych, średnich i dużych przedsiębiorstw.Szkolenia realizowane z jego udziałem są wysoko oceniane nawet przez najbardziej wymagających uczestników
 • Nadinspektor Państwowej Inspekcji Pracy, Koordynator Krajowy w PIP ds. Energetyki Zawodowej, Ekspert w dziedzinie eksploatacji instalacji elektrycznych i urządzeń technicznych w tym w atmosferach zagrożonych wybuchem. Od wielu lat zajmuje się tematyką zapewnienia bezpieczeństwa pracowników zatrudnionych na stanowiskach technicznych. Wybitny wykładowca-praktyk. Autor licznych publikacji  w zakresie poprawy bezpieczeństwa pracy: Zeszyty Inspektora Pracy, Odpowiedzialność prowadzącego eksploatację za organizację pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych - wątpliwości interpretacyjne. Biegły sądowy w zakresie BHP w górnictwie.

Cena szkolenia obejmuje:

 • Zakwaterowanie,
 • Dydaktykę,
 • Indywidualne konsultacje,
 • Materiały szkoleniowe,
 • Pełne wyżywienie,

Wszystkich zainteresowanych prosimy o wypełnienie i przesłanie karty zgłoszenia na adres mailowy: biuro@cst.edu.pl

Bliższych informacji na temat szkolenia można uzyskać:

iwona.skrzypczak@cst.edu.pl   nr tel. 510 – 268 – 403

edyta.koziol@cst.edu.pl  nr tel. 665 -  846 - 745