ScrollToTop

15.11.2019 r.

 

Metodyka prowadzenia instruktażu stanowiskowego

Celem 

Szkolenie jest przeznaczone dla osób przeprowadzających instruktaż stanowiskowy w ramach szkolenia wstępnego z zakresu BHP w zakładzie pracy, a mianowicie jest skierowane do pracodawców, kadry kierowniczej, pracowników kierujących pracownikami np., mistrzów, brygadzistów itd.

Program szkolenia:

1. Psychologia pracy

* przedstawienie zasad nauczania jako procesu przekazywania przez szkoleniowca wiadomościi umiejętności osobom szkolonym,

 

2. Zasady i metody nauczania dorosłych:

Omówienie pojęcia nauczania oraz form i zasad nauczania dorosłych, w kontekście prawidłowego przygotowania i przeprowadzenia procesu nauczania.

 

3. Metody i formy prowadzenia instruktażu stanowiskowego.

 

4. Przygotowanie pracownika do bezpiecznego wykonywania pracy na określonym stanowisku pracy

 

5. Planowanie, przygotowanie programu i organizacja instruktażu stanowiskowego.

 

6.Metody kontroli oraz ocena skuteczności szkolenia.

 

Trener:

 

Miejsce szkolenia:

 

Cena szkolenia obejmuje:

  • Dydaktykę,
  • Indywidualne konsultacje,
  • Materiały szkoleniowe
  • Lunch, przerwy kawowe
  • Certyfikat

Wszystkich zainteresowanych prosimy o wypełnienie i przesłanie karty zgłoszenia na adres mailowy: biuro@cst.edu.pl

Bliższych informacji na temat szkoleń można uzyskać pod nr tel. 510 – 268 – 403