ScrollToTop

19-21.10.2016 r. Piwniczna-Zdrój

 

„Praktyczne problemy z funkcjonowaniem Dyrektywy Seveso III”

Zagadnienia:

  • Praktyczne podejście do spełnienia obowiązku prowadzącego ZZR/ZDR dotyczącego przygotowania, przekazywania i aktualizacji informacji na potrzeby planowania przestrzennego.
  • Zasady współpracy pomiędzy prowadzącymi ZZR/ZDR, a PSP i organami samorządowymi w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa obiektów i terenów położonych w strefach zagrożeń.
  • Efekt domino po zmianach prawnych związanych z wdrożeniem dyrektywy Seveso III.
  • Wartości progowe uwzględniane przy ocenie zagrożeń toksycznych, pożarowych , wybuchowych.
  • "Czarne scenariusze" w aspekcie planowania przestrzennego, przy uwzględnieniu rodzajów terenów, obiektów w tym wrażliwych
  • Wady i zalety metod analitycznych stosowanych w procesie oceny ryzyka wystąpienia poważnych awarii
  • Praktyczne podejście do nowego rozporządzenia w sprawie wewnętrznych planów operacyjnych

Miejsce szkolenia: Hotel Piwniczna SPA&Conference

ul. Juliusza Korwina

 Gąsiorowskiego 5

33-350 Piwniczna-Zdrój

http://www.hotelpiwniczna.pl/